Керівництво
Філя Іванівна Жебровська
Голова Наглядової ради
Володимир Григорович Костюк
Виконавчий директор
Вікторія Георгіївна Смародіна
Директор з фінансів
Вікторія Миколаївна Кондрашихіна
Директор з персоналу
Ольга Миколаївна Олексійчук
Директор з якості - Уповноважена особа
Марина Іванівна Стріганова
Директор з логістики і закупок
Дмитро Володимирович Таранчук
Керівник юридичного департаменту
Філя Іванівна Жебровська
Голова Наглядової ради

Філя Жебровська очолює Наглядову раду з 2017 року.

Свою кар’єру в компанії Філя Жебровська розпочала у 1980 році на посаді головного бухгалтера. У 1990 році зайняла позицію заступника директора з економіки та фінансів — головного бухгалтера, а ще за рік — фінансового директора підприємства. В 1995 році Філя Жебровська стала головою правління — Генеральним директором компанії.

Під її керівництвом підприємство було переорієнтоване з виробництва активних фармацевтичних інгредієнтів на виготовлення готових лікарських засобів, які відповідають міжнародним стандартам якості. Завдяки обраній стратегії ведення бізнесу, інноваційній технологічній платформі, інвестуванню у виробництво та персонал у 2010 році «Фармак» став лідером фармацевтичної галузі України. Компанія зберігає лідерські позиції і по сьогодні, через високу якість своєї продукції та впровадженню інновацій. «Фармак» — один із найбільших експортерів ліків в Україні. Зараз компанія орієнтується на збільшення своєї присутності на європейських ринках.

Філя Жебровська є автором 120 наукових праць (серед них одна монографія), 100 патентів України. 

Нагороджена орденами «За заслуги» I-ІІІ ступенів; почесною грамотою Кабінету Міністрів України, медаллю АМН України ім. М. Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я», Золотим знаком Українського союзу промисловців і підприємців, почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України та Київської міської держадміністрації, а також отримала низку інших нагород.

Філя Жебровська закінчила Київський інститут народного господарства (нині Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана) за фахом «Економіст». У 1998 році отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. 

Володимир Григорович Костюк
Виконавчий директор

Володимир Костюк став виконавчим директором у липні 2018 року. Перед цим займав посаду операційного директора компанії з червня 2015 року. До цього був начальником цеху з виробництва рідких та м’яких лікарських засобів. У компанії з 2008 року.

Володимир Костюк працював над налагодженням контактів із зарубіжними партнерами, розвитком міжнародного співробітництва фармпідприємства. Брав участь у проведенні клінічних досліджень препаратів виробництва «Фармак» в Європі, Канаді та США. Володимир Костюк очолював команду, що відповідає за функціонування системи автоматизації бізнесу – SAP ERP та відповідав за внутрішній аудит компанії. 

Володимир Костюк відповідає за розробку та реалізацію стратегії компанії в сфері виробничих операцій, впровадження ефективних бізнес-процесів на виробництві, управління виробничою діяльністю підприємства, процесами розвитку та розширення виробництва.

У 2009 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за фахом «Економічна кібернетика». Навчався в Donau Universitat Krems (Австрія) за програмою MBA.

Зараз навчається у Харківському фармацевтичному університеті за спеціальністю «Технологія ліків».

Вікторія Георгіївна Смародіна
Директор з фінансів

Вікторія Смародіна почала працювати у компанії «Фармак» у вересні 2011 року. Спочатку очолювала відділ внутрішнього аудиту, а восени 2012 року була призначена фінансовим директором компанії. 

До сфери відповідальності Вікторії Смародіної входить ведення бухгалтерського, управлінського та податкового обліку компанії, а також бюджетування і казначейство. 

Під її керівництвом підприємство перейшло на єдину систему фінансового обліку на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Також було впроваджено сучасні політики ведення та підготовки управлінської звітності, бюджетування та казначейства. 

Свою кар’єру Вікторія розпочала в авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), в якій за три роки виросла від економіста до начальника економічного відділу. 13 років працювала в компаніях «Великої четвірки» — Ernst and Young та Deloitte. Остання позиція — старший менеджер відділу аудиту в Києві в компанії Deloitte. 

Упродовж 2000-2005 рр. отримувала кваліфікацію за програмою Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА, Великобританія), після закінчення якої стала членом АССА.

З відзнакою закінчила Київський національний університет ім. Т. Шевченка за фахом «Економічна кібернетика».

Вікторія Миколаївна Кондрашихіна
Директор з персоналу

Вікторія Кондрашихіна розпочала свою кар’єру в компанії «Фармак» на посаді митного брокера. За 3 роки очолила митну службу підприємства. Згодом працювала в комерційній службі, керувала відділом експортних поставок. Починаючи з 2007 року очолює дирекцію з персоналу компанії «Фармак». 

Вікторія Кондрашихіна відповідає за розробку та впровадження комплексної стратегії з управління персоналом компанії, системи управління персоналом та кадрової політики компанії. Під її керівництвом були запроваджені сучасні підходи в оплаті праці, зокрема грейдинг — високоефективна система нарахування посадових окладів.

Досвід роботи Вікторії у фармацевтичному бізнесі ― понад 20 років. Вікторія нагороджена почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України, почесною грамотою голови Київської міської держадміністрації, відзнакою Київського міського голови «Знак пошани».

Вікторія Кондрашихіна закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за фахом «Менеджмент організацій». Пройшла навчання на управлінській програмі HRM в Києво-Могилянській бізнес-школі. 

Ольга Миколаївна Олексійчук
Директор з якості - Уповноважена особа

Свій кар’єрний шлях у компанії «Фармак» Ольга Олексійчук розпочала у 1977 році на позиції хіміка лабораторії одного з цехів підприємства. З 2005 року вона очолює службу якості на посаді директора з якості — Уповноваженої особи. 

До сфери відповідальності Ольги Олексійчук входить забезпечення ефективного функціонування фармацевтичної системи якості на підприємстві та її постійне удосконалення. Як Уповноважена особа відповідає за дозвіл продукції до реалізації, підтверджує її відповідність регуляторним вимогам. 

Під керівництвом Ольги Олексійчук в компанії було впроваджено національні та європейські правила GMP (Good Manufacturing Practice — Належна виробнича практика), міжнародні стандарти ISO серії 9000 та ISO 13485. 

Із 2001 року Ольга є сертифікованим аудитором з якості Європейської організації якості (ЕOQ) та Української асоціації якості (УАК), сертифікованим менеджером систем якості ЕOQ та Німецького товариства контролю та забезпечення якості (DGQ).

Нагороджена почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, Верховної Ради України, відзнакою Київського міського голови «Знак пошани». 

Вищу освіту отримала в Ленінградському хіміко-фармацевтичному інституті (нині — Санкт-Петербурзька державна хіміко-фармацевтична академія) за фахом «Інженер хімік-технолог біологічно активних сполук».

Марина Іванівна Стріганова
Директор з логістики і закупок

Марина Стріганова приєдналася до команди «Фармак» у 2004 році, розпочавши кар’єру з посади начальника відділу закупок. У 2011 році під її керівництвом у компанії було створено дирекцію з логістики та закупок. До сфери відповідальності Марини Стріганової входять: здійснення закупівель, формування транспортної логістики, організація митних процедур та зберігання й управління запасами.

Упродовж 1998-2003 рр. працювала в компанії «Бліц-Інформ» (завод «Бліц-Флекс») на керівних посадах, зокрема, обіймала посади заступника генерального директора з логістики, а також заступника генерального директора зі збуту та постачання. Працювала на фармацевтичній фірмі «Дарниця», пройшовши шлях від економіста до керівника відділу закупок. Працює у фармацевтичному бізнесі 11 років.

Нагороджена почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України та грамотою Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України. 

Марина Стріганова — випускниця програми «Стратегічний менеджмент та організаційний розвиток» Міжнародного центру приватизації, інвестицій та менеджменту. 

Закінчила Московський авіаційний інститут ім. Серго Орджонікідзе за фахом «Автоматизовані системи управління».

Дмитро Володимирович Таранчук
Керівник юридичного департаменту

Дмитро Таранчук приєднався до команди «Фармак» у 2000 році й свій кар’єрний шлях розпочав з позиції юрисконсульта. У 2006 році очолив юридичний департамент підприємства. До сфери його відповідальності входить забезпечення дотримання законності в діяльності підприємства та захист його правових інтересів. Крім того, до кола його обов’язків входить правове забезпечення діяльності компанії, організація договірної роботи, ведення претензійно-позовної роботи, представлення та захист інтересів компанії в судах, державних органах та інших установах при розгляді правових питань і спорів, організація захисту прав інтелектуальної власності компанії тощо.

Під керівництвом Дмитра Таранчука було налагоджено роботу юридичної служби компанії, ініційовано та успішно реалізовано проекти змін до чинного законодавства України, зокрема щодо введення нульової ставки акцизного збору на етиловий спирт, який використовується для виробництва лікарських засобів.

До приходу в компанію «Фармак» Дмитро Таранчук обіймав посаду старшого юрисконсульта в органах державної податкової служби, згодом — старшого юрисконсульта в комерційному банку. Має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України, почесною грамотою Київської міської державної адміністрації. 

З відзнакою закінчив юридичний факультет Київського університету ім. Т. Шевченка.

Отримав ступінь магістра міжнародного права в Українській академії зовнішньої торгівлі (нині Український державний університет фінансів та зовнішньої торгівлі).