Препарати сульфонілсечовини: так чи ні? Рекомендації ADA та EASD 2015. Перспективи лікування хворих на цукровий діабет 2 типу в Україні

Резолюція Ради експертів

Івано-Франківськ – Буковель, 28 травня 2016 року

Нині актуальною проблемою галузі охорони здоров’я в Україні є цукровий діабет (ЦД), що вважається одним з найпоширеніших неіфекційних захворювань. Станом на 1 січня 2015 р. в Україні зареєстровано 1 198 047 хворих на ЦД, що становить 2,9% населення держави. При цьому за останні 10 років поширеність ЦД у нашій країні збільшилася в 1,5 рази. Ці цифри наводять на думку, що первинна діагностика ЦД потребує вдосконалення. Наразі через відсутність відповідних фахівців у багатьох лікувальних закладах та доступність цукрознижувальних препаратів в аптеках пацієнти на власний розсуд оби­рають собі лікування. Своєю чергою, самолікування створює передумови для розвитку тяжких ускладнень ЦД.

З метою пошуку ефективних рішень для лікування хворих на ЦД 2 типу в м. Буковель під егідою Асоціації ендокринологів України та за підтримки національної фармацевтичної компанії «Фармак» було проведено Раду експертів «Препарати сульфонілсечовини: так чи ні? Рекомендації ADA та EASD 2015. Перспективи лікування хворих на цукровий діабет 2 типу в Україні» за участю провідних вітчизняних спеціалістів-ендокринологів. Основним завданням Ради було обговорити питання потреб хворих на ЦД 2 типу в Україні, а також визначити кроки для покращення глікемічного контролю і

розв’язання проблеми самолікування. Однією з ключових тем дискусії стали генеричні препарати з доведеною біоеквівалентністю та визначення відмінностей між ними; зважаючи на економічні реалії сьогодення, такі препарати обов’язково мають бути у схемах лікування пацієнтів з ЦД 2 типу. Ще одним принциповим моментом діалогу експертів був стан глікемічного конт­ролю у пацієнтів з ЦД 2 типу, які приймають цукрознижувальні препарати.

За підсумками активного обговорення зазначеної проблематики учасники Ради експертів зробили спільну заяву.

• З метою розробки та впровадження Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2017-2021 рр. на платформі Міністерства охорони здоров’я України за активної участі Асоціації ендокринологів України необхідно створити Національну експертну раду з ендокринології із залученням усіх зацікавлених сторін. Це дозволить вирішити усі нагальні питання з профілактики, діагностики та лікування ЦД в Україні.

• Скринінгові програми, проведені останніми роками, показали, що реальна кількість хворих на ЦД принаймні удвічі перевищує дані офіційної статистики. Плануючи на державному рівні систему відшкодування вартості препаратів хворим на ЦД, пропонуємо взяти до уваги, що обсяг фінансування не вичерпується лише закупівлею та забезпеченням препаратами інсуліну, а включає й потребу в забезпеченні таблетованими препаратами, а також організацію скринінгових програм для виявлення нових випадків ЦД.

• Враховуючи велику популяцію пацієнтів із ЦД 2 типу та значну кількість ускладнень у цій групі хворих, пропонуємо МОЗ України розглянути питання про розроблення та прийняття регуляторного акту щодо призначення таким пацієнтам лікарями-ендокринологами генеричних цукрознижувальних препаратів з доведеною біоеквівалентністю чи терапевтичною еквівалентністю.

• Рада експертів рекомендує при рівних умовах проведення державних закупівель препаратів для лікування ЦД 2 типу надавати перевагу медикаментам вітчизняного виробництва з наявною та належним чином оформленою доказовою базою щодо ефективності та безпеки лікарського засобу, а саме з доведеною біоеквівалентністю.

Тронько Микола Дмитрович

академік НАМНУ, доктор медичних наук, професор, директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка» НАМН України, президент Української асоціації ендокринологів

Корпачев Вадим Валерійович

доктор медичних наук, професор, завідувач відділу клінічної фармакології та фармакотерапії ендокринних захворювань ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка» НАМН України

Пасєчко Надія Василівна

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 ДУ «Тернопільський державний медичний університет»

Соколова Любов Костянтинівна

доктор медичних наук, завідувач відділу діабетології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка» НАМН України

Фіщук Оксана Олексіївна

кандидат медичних наук, доцент кафедри ендокринології ДУ «Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова», головний позаштатний дитячий ендокринолог Вінницької області

Корпачева-Зінич Леся Вадимівна

доктор медичних наук, завідувач відділення вікової ендокринології і клінічної фармакології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка» НАМН України

Орленко Валерія Леонідівна

кандидат медичних наук, завідувач науково-практичного відділу надання амбулаторної та поліклінічної допомоги хворим з ендокринною патологією ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка» НАМН України

Кушнарьова Наталія Миколаївна

кандидат медичних наук, науковий співробітник ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка» НАМН України

Бондарець Ірина Анатоліївна

кандидат медичних наук, головний позаштатний ендокринолог Черкаської області

Джерело:  "Здоров'я України" від  2016.07.14

Інші публікації

Экзамен на соответствие ( мовою оригіналу)

В последние годы в практике работы украинских компаний все чаще применяется система Compliance. В классическом понимании, это система контроля соответствия и выполнения требований и правил, необходимых для осуществления той или иной хозяйственной деятельности. ПАО “Фармак”, являясь лидером среди производителей фармацевтической продукции, имеет богатый опыт применения системы Compliance в своей деятельности.

Мы работаем в стране колоссального недоверия между государством, обществом и бизнесом (мовою оригіналу)

Крупнейший украинский производитель лекарств с 90-летней историей компания “Фармак” последние шесть лет занимает первое место по реализации медикаментов на отечественном рынке.  Удерживая 6% рынка лекарственных средств, компания активно развивается и ежегодно предлагает потребителям до 20 новых препаратов. “Фармак” по праву заслуживает статуса международного игрока. 

Pharma community leads drive to create Ukraine’s ‘Orange Book’ ( мовою оригіналу)

Since Ukraine gained independence, the country’s pharmaceutical industry has seen significant changes in drugs manufacturing regulations, as well as rules on efficacy and safety evaluations. In the early nineties, these standards were duplications of old Soviet requirements, but starting from 2002 the first step in harmonizing them with EU regulations was taken, through the adoption of Good Manufacturing Practice (GMP) principles at the national level.