Стратегія

Ми є лідером фармацевтичного ринку України й усвідомлюємо, що продукція, яку ми виробляємо, має яскраво виражений соціальний характер.

Під корпоративною соціальною відповідальністю («КСВ») ми розуміємо добровільний внесок в розвиток суспільства в соціальній, економічній та екологічній сферах, пов'язаний напряму з нашою основною діяльністю.

Від її якості та ефективності залежить здоров’я та життя мільйонів людей. Тому ми прагнемо будувати бізнес за принципами корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Ми розробили стратегію зі сталого розвитку й крок за кроком реалізовуватимемо її принципи.

Стратегічні цілі «Фармак»
у сфері КСВ
 
Впровадження практик КСВ в сферу управління персоналом

Фармак прагне створювати максимально сприятливі умови для реалізації потенціалу співробітників і підвищення ефективності праці. Компанія надає співробітникам і членам їх сімей різні види соціальних гарантій, створює комфортні умови праці, повноцінного відпочинку та підтримання гідного рівня життя.

Зниження екологічного впливу

Фармак прагне постійно знижувати свій екологічний вплив на навколишнє середовище за рахунок впровадження практик раціонального споживання ресурсів та сталого поводження з відходами.

Підвищення ефективності соціальних витрат

Компанія прагне перейти до моделі довгострокових соціальних інвестицій.

Просування принципів КСВ та етичних ділових практик.

«Фармак» має вплив на розвиток фармацевтичного ринку України і планує стати активним учасником міжнародних процесів, що накладає на неї особливу відповідальність за поширення принципів КСВ та етичних ділових практик в Україні в цілому і у фармацевтичному співтоваристві зокрема.

Підвищення прозорості діяльності Компанії.

Відповідно до кращих світових практик надає всім зацікавленим сторонам повну, своєчасну і достовірну інформацію про результати своєї діяльності та плани розвитку. «Фармак» також цілеспрямовано розвиває процес взаємодії із зацікавленими сторонами з метою врахування їх думок та інтересів при прийнятті рішень і визначенні пріоритетних сфер розвитку.

Напрями роботи «Фармак»
у сфері КСВ
 
  • Управління питаннями КСВ
  • Взаємодія із зацікавленими сторонами
  • Нефінансова звітність (зовнішня та внутрішня)
  • Управління персоналом
  • Сумлінні ділові практики
  • Управління екологічним впливом
  • Суспільство, соціальний розвиток та благодійність