Кар'єра
Кар'єра у «Фармак»

У нас працює сильна команда професіоналів, завдяки злагодженій роботі яких наша компанія стала лідером вітчизняного фармацевтичного ринку.

Ми регулярно запрошуємо на практику студентів, найкращі з яких мають змогу приєднатися до нашої професійної команди.

 

Робота в нашій компанії – це:
 • – стабільність і надійність;
 • – соціальні гарантії;
 • – оптимальні умови праці, що дозволяють кожному співробітнику проявити себе, розкрити професійний і особистісний потенціал;
 • – дружний колектив, який завжди готовий підтримати, прийти на допомогу, навчити.
Аналітик фармацевтичного ринку

Основні обов’язки:

 • Оцінка та підготовка звітності Глобального і Українського фармацевтичного ринків: аналіз обсягу, динаміки, основних тенденцій, векторів розвитку, пошук нових можливостей та ін.
 • Проведення аналізу по основними конкурентам.
 • Оцінка потенційних Компаній (об'єктів) для подальшого прийняття рішення щодо придбання, злиття (M & A).
 • Оцінка впливу M & А на стратегічні фінансові показники Компанії.
 • Оцінка операційних показників діяльності відповідно до стратегічного плану Компанії.
 • Оцінка кращих інвестиційних та управлінських практик конкурентів, бенчмаркінг.

Ми пропонуємо:

 • Цікаву та динамічну роботу з комфортними умови роботи у стабільній та надійної компанії
 • Можливість для професійного та кар’єрного розвитку
 • Гарантії згідно КЗпП України
 • Соціальний пакет включає конкурентоспроможну заробітну плату та привабливу систему преміювання, медичне страхування та ін.
 • Цікаві корпоративні та спортивні заходи

 

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта
 • Досвід роботи на аналогічній посаді
 • Знання фармацевтичного ринку на експертному рівні
 • Наявність сертифікатів ACCA / СFA / CIMA - буде перевагою
 • Навички підготовки та проведення презентацій
 • Англійська мова - вільне володіння
 • Досвід роботи по створенню фінансових моделей і оцінки бізнес-планів

Надіслати резюме

Майстер

Основні обов’язки:

 • Організація роботи персоналу в зміни з метою виконання змінного завдання. Контроль за ходом технологічного процесу в зміні
 • Видача  в роботу сировини, матеріалів, напівпродуктів
 • Контроль дотримання та виконання персоналом вимог нормативної документації в процесі виробництва
 • Забезпечення  своєчасного ведення технологічної документації (ППС/ПВС, журнали, протоколи)
 • Участь у проведенні ДПА, валідації процесів, кваліфікації обладнання та впровадженні нових лікарських препаратів на виробництві
 • Проведення навчання персоналу зміні

Ми пропонуємо:

 • Цікаву та динамічну роботу з комфортними умови роботи у стабільній та надійної компанії
 • Можливість для професійного та кар’єрного розвитку
 • Гарантії згідно КЗпП України
 • Соціальний пакет включає конкурентоспроможну заробітну плату та привабливу систему преміювання, медичне страхування та ін.
 • Цікаві корпоративні та спортивні заходи

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта (фармацевтична, хіміко-технологічна, біотехнологічна)
 • Цілеспрямованість
 • Відповідальність
 • Організаторські здібності

Надіслати резюме

Інженер проектно-конструкторського відділу

Основні обов’язки:

 • Розробка проектної документації за своїм напрямком (електрика, контрольно-вимірювальні прилади)
 • Погодження розробленої документації з цехами та відділами підприємства
 • Авторський нагляд за виконанням проектів, що впроваджуються в цехах і підрозділах підприємства, дає консультацію по впровадженню проектів
 • Розгляд раціоналізаторських пропозицій та винаходів по електропостачанню, автоматизації і КВП і надання висновки по доцільності їх впровадження
 • Забезпечення конструкторської розробки прийнятих до впровадження раціоналізаторських пропозицій і винаходів
 • Вивчення передового вітчизняного і зарубіжного досвіду проектування з метою використання його в проектах, що розробляються

Ми пропонуємо:

 • Цікаву та динамічну роботу з комфортними умови роботи у стабільній та надійної компанії
 • Можливість для професійного та кар’єрного розвитку
 • Гарантії згідно КЗпП України
 • Соціальний пакет включає конкурентоспроможну заробітну плату та привабливу систему преміювання, медичне страхування та ін.
 • Цікаві корпоративні та спортивні заходи

Вимоги до кандидатів:

 • Вища технічна, хімічна та біотехнологічна освіта
 • Досвід роботи від 5-ти років
 • Знання систем та методів проектування 
 • Знання методів проведення технічних розрахунків
 • Володіння AutoCAD

Надіслати резюме

Старший хімік лабораторії хроматографічного контролю

Основні обов’язки:

 • Проведення випробувань якості сировини, напівпродуктів і готової продукції методами рідинної хроматографії, газової хроматографії та атомно-абсорбційної спектрометрії
 • Перевірка протоколів дослідження на правильність проведення розрахунків та оформлення
 • Актуалізація параметрів інтегрування відповідно до умов проведення випробування при випуску нових препаратів
 • Ведення та актуалізація реєстру хроматографических колонок
 • Відстеження використання реактивів, стандартних зразків, робочих стандартних зразків, лабораторного посуду та інших допоміжних матеріалів при проведенні досліджень

Ми пропонуємо:

 • Цікаву та динамічну роботу з комфортними умови роботи у стабільній та надійної компанії
 • Можливість для професійного та кар’єрного розвитку
 • Гарантії згідно КЗпП України
 • Соціальний пакет включає конкурентоспроможну заробітну плату та привабливу систему преміювання, медичне страхування та ін.
 • Цікаві корпоративні та спортивні заходи

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта: хімія, біотехнологія
 • Досвід роботи від 2-х років на аналогічній посаді
 • Поглиблене знання вимог GMP в області контролю якості лікарських засобів та субстанцій
 • Навички роботи з лабораторним (у тому числі хроматографічним) обладнанням

Надіслати резюме

Фахівець відділу управління проектами

Основні обов’язки

 • Планування і погодження план-графіку проектів з задіяними підрозділами, контроль виконання проекту по ключовим подіям
 • Контроль змін впродовж проектів для забезпечення постійної відповідності  між запланованим та  фактичним результатом
 • Своєчасне виявлення недоліків план-графіку та відхилення від нього.
 • Моніторинг виконання рішень по критичним питанням
 • Підготовка аналітичної інформації для вищого керівництва та нарад різних рівнів по портфелю в цілому
 • Підготовка річного і квартального (за необхідності) плану робіт для окремих підрозділів, задіяних в проектах
 • Забезпечення актуальної щотижневої звітності по проектах
 • Консультація виконавців проектів щодо методології управління проектами, роботи з корпоративними  інформаційними системами з управління проектами (Microsoft Project Professional та Microsoft Project Server)

Ми пропонуємо:

 • Цікаву та динамічну роботу з комфортними умови роботи у стабільній та надійної компанії
 • Можливість для професійного та кар’єрного розвитку
 • Гарантії згідно КЗпП України
 • Соціальний пакет включає конкурентоспроможну заробітну плату та привабливу систему преміювання, медичне страхування та ін.
 • Цікаві корпоративні та спортивні заходи

Вимоги до кандидатів:

 • Вища фармацевтична або інженерно-технічна освіта
 • Знання методології та стандартів управління проектами
 • Базове розуміння вимог  cGMP, GDP, GSP,  ICH Q 10 та інших  регуляторних вимог галузі України та різних ринків збуту, кращих практик та тенденцій галузі
 • Знання програм Microsoft Project Professional та Microsoft Project Server
 • Високі комунікативні навички, уміння управляти своїм робочим часом, гарні аналітичні здібності, вміння планувати роботу, вміння працювати з великими об'ємами інформації

Надіслати резюме

Інженер зі швидких переналадок

Основні обов’язки

 • Розробка технічного завдання для впровадження, ведення і виконання карток переналадок SMED в модулі РМ системи SAP ERP                                                                                     
 • Складання програм і план-графіків, організація та участь в процесах по впровадженню швидких переналадок SMED технологічного обладнання виробництв, проведення постійного моніторинг виконання робіт по впровадженню SMED на нових виробничих дільницях                                                                                             
 • Розробка детальних карт переналадок обладнання з нормуванням операцій по часу                                       
 • Розробка програм навчання  SMED для технічного і експлуатаційного персоналу                                            
 • Організація і проведення навчання технічного та експлуатаційного персоналу елементам SMED і постійного вдосконалення процесів                                                                                        
 • Аналіз фактичного часу переналадок, розгляд пропозицій працівників що задіяні у переналагодженні, проведенні пошуку і визначення оптимальних заходів щодо вдосконалення процесів SMED технологічного обладнання фармацевтичного виробництв

Ми пропонуємо:

 • Цікаву та динамічну роботу з комфортними умови роботи у стабільній та надійної компанії
 • Можливість для професійного та кар’єрного розвитку
 • Гарантії згідно КЗпП України
 • Соціальний пакет включає конкурентоспроможну заробітну плату та привабливу систему преміювання, медичне страхування та ін.
 • Цікаві корпоративні та спортивні заходи

Вимоги до кандидатів:

 • Вища інженерно-технічна освіта
 • Досвід роботи від 2-х років
 • Володіння теорією швидких переналадок SMED та застосування методології на практиці                            
 • Знання з ТОРО обладнання фармацевтичних виробництв                                                                                         
 • Базові знання з принципу роботи і конструкції основного технологічного обладнання фармвиробрництв

Надіслати резюме

Начальник відділу маркетингу безрецептурних препаратів

Основні обов’язки:

 • Ефективне управління командою
 • Розробка маркетингових планів, прогнозування споживчого попиту і ринкової кон’юнктури.                                  
 • Участь у складанні перспективних і коригування поточних планів продажу продукції компанії на внутрішніх ринках. 
 • Аналіз ринку                                                          
 • Складення бюджету, формування кошторису витрат на маркетингові заходи, контроль реалізації маркетингового бюджету.                                
 • Аналіз ефективності маркетингових витрат та оптимізація і удосконалення маркетингових заходів. Розрахунки економічної ефективності проведених маркетингових заходів.                                                  
 • Розробка рекомендацій по удосконаленню асортименту та якості продукції, обґрунтування необхідності випуску нових видів продукції, Складання плану заходів по підвищенню конкурентоспроможності продукції.                            
 • Контроль реалізації проектів щодо просування лікарських засобів співробітниками в усіх регіонах України.
 • Постійний зв’язок із закладами охорони здоров’я України та іншими організаціями на предмет задоволення потреб у лікарських засобах. 

Ми пропонуємо:

 • Цікаву та динамічну роботу з комфортними умови роботи у стабільній та надійної компанії
 • Можливість для професійного та кар’єрного розвитку
 • Гарантії згідно КЗпП України
 • Соціальний пакет включає конкурентоспроможну заробітну плату та привабливу систему преміювання, медичне страхування та ін.
 • Цікаві корпоративні та спортивні заходи

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта (лікар, провізор, маркетолог)
 • Досвід роботи від 3-х років
 • Теоретичні знання з фармакодинаміки, фармакокінетики, конкурентних переваг препаратів
 • Знання принципів побудови маркетингового комплексу просування продукту на ринок
 • Знання методів дослідження і аналізу в маркетингу, методи прогнозування і моделювання попиту

Надіслати резюме

Фахівець відділу безпеки (економічна безпека)

Основні обов’язки:

 • Виявлення загроз та забезпечення захисту виробничої та комерційної діяльності компанії
 • Реалізація заходів із забезпечення та удосконалення економічної безпеки
 • Надання рекомендацій стосовно взаємостосунків із партнерами, щодо розроблення антикризових заходів та заходів по мінімізації ризиків в діяльності підприємства
 • Проведення інструктажу та оформлення зобов'язань по збереженню комерційної таємниці та конфіденційної інформації зі співробітниками
 • Перевірка ділової репутації, фінансового стану і ступеня надійності комерційних і потенційних партнерів
 • Контролю за діяльністю структурних підрозділів підприємства щодо забезпечення економічної безпеки

Ми пропонуємо:

 • Цікаву та динамічну роботу з комфортними умови роботи у стабільній та надійної компанії
 • Можливість для професійного та кар’єрного розвитку
 • Гарантії згідно КЗпП України
 • Соціальний пакет включає конкурентоспроможну заробітну плату та привабливу систему преміювання, медичне страхування та ін.
 • Цікаві корпоративні та спортивні заходи

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта
 • Досвід роботи від 3-х років на аналогічній посаді
 • Знання технологій та методів забезпечення економічної безпеки, організацію протидії небезпекам, загрозам і ризикам
 • Досвід з організації та проведення контролю оцінки рівня та стану економічної безпеки

Надіслати резюме

Фахівець з мотивації

Основні обов’язки:

 • Підтримка та вдосконалення системи мотивації працівників, контроль її ефективності
 • Аналіз ефективності системи мотивації працівників та мотиваційних витрат.
 • Вносити пропозиції щодо вдосконалення системи мотивації, системи корпоративних програм та конкурсів для співробітників.
 • Розробляти форми привітання працівників, організовувати і координувати нагородження працівників до професійних свят.
 • Розробляти критерії оцінки і пропозиції щодо заохочення кращих працівників в номінаціях.
 • Проводити опитування залученості і задоволеності персоналу і аналізувати отримані даних, подавати пропозиції за підсумками аналізу.
 • Готувати та надавати інформацію щодо заходів, активностей, результатів роботи підрозділу в внутрішньо - корпоративних виданнях.
 • Супроводжувати розробку та затвердження Колективного договору.
 • Супроводжувати медичне страхування працівників. Консультувати працівників за умовами програм. Координувати рішення спірних питань.   

Ми пропонуємо:

 • Цікаву та динамічну роботу з комфортними умови роботи у стабільній та надійної компанії
 • Можливість для професійного та кар’єрного розвитку
 • Гарантії згідно КЗпП України
 • Соціальний пакет включає конкурентоспроможну заробітну плату та привабливу систему преміювання, медичне страхування та ін.
 • Цікаві корпоративні та спортивні заходи

      

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта
 • Успішний досвід роботи від 2-х років на аналогічній посаді у великій компанії
 • Знання методів світових практик системи матеріальної і нематеріальної мотивації працівників
 • Знання практик по добровільному медичному страхуванню
 • Методи проведення опитувальних заходів

Надіслати резюме

Інженер з енергозбереження

Основні обов’язки:

 • Моніторинг та коригування режимів роботи інженерних систем
 • Розробка документації (інструкцій) і коригування діючих для забезпечення роботи обладнання в енергозберігаючих режимах.
 • Періодичний енергетичний аудит згідно затверджених методик і графіків, оформлення звітів. Контроль усунення невідповідностей та впровадження коригувальних заходів.
 • На основі зведених даних від технічних служб оформлення технічних завдань на виконання робіт з модернізації та технічного переоснащення інженерних систем для відповідності сучасним нормам енергозбереження.
 • Збір, зберігання і первинна обробка даних по споживанню енергоресурсів підприємством.
 •  Перевірка проектів, що реалізуються на підприємстві на предмет їх відповідності нормам енергозбереження.

Ми пропонуємо:

 • Цікаву та динамічну роботу з комфортними умови роботи у стабільній та надійної компанії
 • Можливість для професійного та кар’єрного розвитку
 • Гарантії згідно КЗпП України
 • Соціальний пакет включає конкурентоспроможну заробітну плату та привабливу систему преміювання, медичне страхування та ін.
 • Цікаві корпоративні та спортивні заходи

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта
 • Успішний досвід роботи від 2-х років на аналогічній посаді в крупній компанії

Надіслати резюме

Фахівець з адміністрування технологічного департаменту

Обов'язки:

 • Адміністративна підтримка департаменту
 • Ведення документообігу
 • Узгодження та підписання договорів всередині компанії та із зовнішніми партнерами
 • Організація зустрічей, нарад, переговорів
 • Виконання доручень керівника

Ми пропонуємо:

 • Цікаву та динамічну роботу з комфортними умови роботи у стабільній та надійної компанії
 • Можливість для професійного та кар’єрного розвитку
 • Гарантії згідно КЗпП України
 • Соціальний пакет включає конкурентоспроможну заробітну плату та привабливу систему преміювання, медичне страхування та ін.
 • Цікаві корпоративні та спортивні заходи

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта
 • Знання  MS Office на рівні досвідченого користувача
 • Знання принципів роботи з документацією
 • Англійська мова – Intermediate level
 • Уважність, відповідальність, прагнення до розвитку

Надіслати резюме

Фахівець з внутрішніх комунікацій

Основними завданнями будуть:

 • Формування системи внутрішніх комунікацій, планування і реалізація плану внутрішніх комунікацій і проведення оцінки їх ефективності
 • Ведення, наповнення та модернізація корпоративного порталу
 • Створення комунікацій для співробітників компанії
 • Організація і проведення корпоративних заходів для співробітників: майстер-класи, конкурси та ін. мотиваційні заходи
 • Організація і проведення опитувань співробітників на корпоративному порталі, дослідження в області корпоративної культури

Ми пропонуємо:

 • Цікаву та динамічну роботу з комфортними умови роботи у стабільній та надійної компанії
 • Можливість для професійного та кар’єрного розвитку
 • Гарантії згідно КЗпП України
 • Соціальний пакет включає конкурентоспроможну заробітну плату та привабливу систему преміювання, медичне страхування та ін.
 • Цікаві корпоративні та спортивні заходи

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта
 • Досвід роботи за фахом 1-3 роки
 • Знання каналів внутрішніх комунікацій і практичні навички підготовки та проведення комунікацій
 • Досвід написання статей, інформаційних матеріалів
 • Досвід організації різноманітних майстер-класів, конкурсів та інших мотиваційних заходів
 • Професіоналізм, ініціативність, вміння працювати в команді, високий рівень самоорганізації

Надіслати резюме

Інженер сектору кваліфікації обладнання

Ми пропонуємо:         

 • Цікаву та динамічну роботу з комфортними умови роботи у стабільній та надійної компанії
 • Можливість для професійного та кар’єрного розвитку
 • Гарантії згідно КЗпП України
 • Соціальний пакет включає конкурентоспроможну заробітну плату та привабливу систему преміювання, медичне страхування та ін.
 • Цікаві корпоративні та спортивні заходи

Основні обов’язки:

 • Проведення кваліфікації обладнання та технічних систем
 • Розробка супутньої кваліфікаційної документації
 • Проведення оцінки кваліфікаційних випробувань та аналізу отриманих результатів
 • Розроблення та планування заходів для впровадження змін по технічним системам та технологічному обладнанню

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта
 • Досвід роботи від 3-х років
 • Практичні знання в області виробництва та кваліфікації обладнання та систем

Надіслати резюме

Дякуємо, Ваше резюме надіслано
Надіслати резюме
Unsupported media type!
It's error with reCAPTCHA!
Завантажте файл в одному з форматів: .txt, .rtf, .doc, .odt, .pdf
Огляд
Я добровільно надаю «Фармак» інформацію, зазначену в резюме

Якщо Ви не знайшли вакансію, яка б відповідала Вашим професійним запитам, просимо надіслати резюме на e-mail: info@farmak.ua. Наші спеціалісти з підбору персоналу зв’яжуться з Вами, коли буде відкрито відповідну вакансію

Угода про використання персональних даних

Я даю Публічному акціонерному товариству «Фармак» (далі — Компанія «Фармак») свою письмову безумовну та безвідкличну згоду на обробку моїх Персональних даних, які містяться у заповненій мною формі. Обробка Персональних даних включає в себе вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням моїх Персональних даних, з метою обробки надісланого мною запиту чи надання відповіді на поставлене мною питання.

Обсяг моїх Персональних даних, щодо яких здійснюється процес обробки, та які можуть бути включені до бази персональних даних компанії «Фармак», визначається як будь-яка інформація про мене (зазначена в заповненій мною формі), що стала відома компанії «Фармак».

Надана мною згода на обробку моїх Персональних даних не вимагає здійснення компанією «Фармак» повідомлень про передачу моїх Персональних даних третім особам, згідно з нормами ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних». Я підтверджую, що мені зрозумілі мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мета обробки моїх Персональних даних, в тому числі збір моїх Персональних даних. Я погоджуюсь, що строк обробки моїх Персональних даних — безстроковий.