Кар'єра
Кар'єра у «Фармак»

У нас працює сильна команда професіоналів, завдяки злагодженій роботі яких наша компанія стала лідером вітчизняного фармацевтичного ринку.

Ми регулярно запрошуємо на практику студентів, найкращі з яких мають змогу приєднатися до нашої професійної команди.

 

Робота в нашій компанії – це:
 • – стабільність і надійність;
 • – соціальні гарантії;
 • – оптимальні умови праці, що дозволяють кожному співробітнику проявити себе, розкрити професійний і особистісний потенціал;
 • – дружний колектив, який завжди готовий підтримати, прийти на допомогу, навчити.
Аналітик фармацевтичного ринку

Основні обов’язки:

 • Оцінка та підготовка звітності Глобального і Українського фармацевтичного ринків: аналіз обсягу, динаміки, основних тенденцій, векторів розвитку, пошук нових можливостей та ін.
 • Проведення аналізу по основними конкурентам.
 • Оцінка потенційних Компаній (об'єктів) для подальшого прийняття рішення щодо придбання, злиття (M & A).
 • Оцінка впливу M & А на стратегічні фінансові показники Компанії.
 • Оцінка операційних показників діяльності відповідно до стратегічного плану Компанії.
 • Оцінка кращих інвестиційних та управлінських практик конкурентів, бенчмаркінг.

Ми пропонуємо:

 • Цікаву та динамічну роботу з комфортними умови роботи у стабільній та надійної компанії
 • Можливість для професійного та кар’єрного розвитку
 • Гарантії згідно КЗпП України
 • Соціальний пакет включає конкурентоспроможну заробітну плату та привабливу систему преміювання, медичне страхування та ін.
 • Цікаві корпоративні та спортивні заходи

 

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта
 • Досвід роботи на аналогічній посаді
 • Знання фармацевтичного ринку на експертному рівні
 • Наявність сертифікатів ACCA / СFA / CIMA - буде перевагою
 • Навички підготовки та проведення презентацій
 • Англійська мова - вільне володіння
 • Досвід роботи по створенню фінансових моделей і оцінки бізнес-планів

Надіслати резюме

Старший хімік лабораторії хроматографічного контролю

Основні обов’язки:

 • Проведення випробувань якості сировини, напівпродуктів і готової продукції методами рідинної хроматографії, газової хроматографії та атомно-абсорбційної спектрометрії
 • Перевірка протоколів дослідження на правильність проведення розрахунків та оформлення
 • Актуалізація параметрів інтегрування відповідно до умов проведення випробування при випуску нових препаратів
 • Ведення та актуалізація реєстру хроматографических колонок
 • Відстеження використання реактивів, стандартних зразків, робочих стандартних зразків, лабораторного посуду та інших допоміжних матеріалів при проведенні досліджень

Ми пропонуємо:

 • Цікаву та динамічну роботу з комфортними умови роботи у стабільній та надійної компанії
 • Можливість для професійного та кар’єрного розвитку
 • Гарантії згідно КЗпП України
 • Соціальний пакет включає конкурентоспроможну заробітну плату та привабливу систему преміювання, медичне страхування та ін.
 • Цікаві корпоративні та спортивні заходи

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта: хімія, біотехнологія
 • Досвід роботи від 2-х років на аналогічній посаді
 • Поглиблене знання вимог GMP в області контролю якості лікарських засобів та субстанцій
 • Навички роботи з лабораторним (у тому числі хроматографічним) обладнанням

Надіслати резюме

Інженер зі швидких переналадок

Основні обов’язки

 • Розробка технічного завдання для впровадження, ведення і виконання карток переналадок SMED в модулі РМ системи SAP ERP                                                                                     
 • Складання програм і план-графіків, організація та участь в процесах по впровадженню швидких переналадок SMED технологічного обладнання виробництв, проведення постійного моніторинг виконання робіт по впровадженню SMED на нових виробничих дільницях                                                                                             
 • Розробка детальних карт переналадок обладнання з нормуванням операцій по часу                                       
 • Розробка програм навчання  SMED для технічного і експлуатаційного персоналу                                            
 • Організація і проведення навчання технічного та експлуатаційного персоналу елементам SMED і постійного вдосконалення процесів                                                                                        
 • Аналіз фактичного часу переналадок, розгляд пропозицій працівників що задіяні у переналагодженні, проведенні пошуку і визначення оптимальних заходів щодо вдосконалення процесів SMED технологічного обладнання фармацевтичного виробництв

Ми пропонуємо:

 • Цікаву та динамічну роботу з комфортними умови роботи у стабільній та надійної компанії
 • Можливість для професійного та кар’єрного розвитку
 • Гарантії згідно КЗпП України
 • Соціальний пакет включає конкурентоспроможну заробітну плату та привабливу систему преміювання, медичне страхування та ін.
 • Цікаві корпоративні та спортивні заходи

Вимоги до кандидатів:

 • Вища інженерно-технічна освіта
 • Досвід роботи від 2-х років
 • Володіння теорією швидких переналадок SMED та застосування методології на практиці                            
 • Знання з ТОРО обладнання фармацевтичних виробництв                                                                                         
 • Базові знання з принципу роботи і конструкції основного технологічного обладнання фармвиробрництв

Надіслати резюме

Фахівець відділу безпеки (економічна безпека)

Основні обов’язки:

 • Виявлення загроз та забезпечення захисту виробничої та комерційної діяльності компанії
 • Реалізація заходів із забезпечення та удосконалення економічної безпеки
 • Надання рекомендацій стосовно взаємостосунків із партнерами, щодо розроблення антикризових заходів та заходів по мінімізації ризиків в діяльності підприємства
 • Проведення інструктажу та оформлення зобов'язань по збереженню комерційної таємниці та конфіденційної інформації зі співробітниками
 • Перевірка ділової репутації, фінансового стану і ступеня надійності комерційних і потенційних партнерів
 • Контролю за діяльністю структурних підрозділів підприємства щодо забезпечення економічної безпеки

Ми пропонуємо:

 • Цікаву та динамічну роботу з комфортними умови роботи у стабільній та надійної компанії
 • Можливість для професійного та кар’єрного розвитку
 • Гарантії згідно КЗпП України
 • Соціальний пакет включає конкурентоспроможну заробітну плату та привабливу систему преміювання, медичне страхування та ін.
 • Цікаві корпоративні та спортивні заходи

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта
 • Досвід роботи від 3-х років на аналогічній посаді
 • Знання технологій та методів забезпечення економічної безпеки, організацію протидії небезпекам, загрозам і ризикам
 • Досвід з організації та проведення контролю оцінки рівня та стану економічної безпеки

Надіслати резюме

Фахівець з мотивації

Основні обов’язки:

 • Підтримка та вдосконалення системи мотивації працівників, контроль її ефективності
 • Аналіз ефективності системи мотивації працівників та мотиваційних витрат.
 • Вносити пропозиції щодо вдосконалення системи мотивації, системи корпоративних програм та конкурсів для співробітників.
 • Розробляти форми привітання працівників, організовувати і координувати нагородження працівників до професійних свят.
 • Розробляти критерії оцінки і пропозиції щодо заохочення кращих працівників в номінаціях.
 • Проводити опитування залученості і задоволеності персоналу і аналізувати отримані даних, подавати пропозиції за підсумками аналізу.
 • Готувати та надавати інформацію щодо заходів, активностей, результатів роботи підрозділу в внутрішньо - корпоративних виданнях.
 • Супроводжувати розробку та затвердження Колективного договору.
 • Супроводжувати медичне страхування працівників. Консультувати працівників за умовами програм. Координувати рішення спірних питань.   

Ми пропонуємо:

 • Цікаву та динамічну роботу з комфортними умови роботи у стабільній та надійної компанії
 • Можливість для професійного та кар’єрного розвитку
 • Гарантії згідно КЗпП України
 • Соціальний пакет включає конкурентоспроможну заробітну плату та привабливу систему преміювання, медичне страхування та ін.
 • Цікаві корпоративні та спортивні заходи

      

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта
 • Успішний досвід роботи від 2-х років на аналогічній посаді у великій компанії
 • Знання методів світових практик системи матеріальної і нематеріальної мотивації працівників
 • Знання практик по добровільному медичному страхуванню
 • Методи проведення опитувальних заходів

Надіслати резюме

Бухгалтер по заробітній платі

Вимоги до кандидатів:

Основні обов’язки:

 •       Забезпечення бухгалтерського обліку по нарахуванню, утриманню, виплаті та розрахункам з підзвітними особами                                                               
 •       Проведення розрахунків та нарахувань пенсійних зобов'язань та зобов'язань по кредитах працівників                                                            
 •       Складання звітності (1-ДФ, Додаток 4 та інш.), оформлення довідок про доходи.
 •       Співпраця з Пенсійним фондом, ФСС, службою зайнятості
 •       Підготовка довідок для оформлення пенсій                                                       
 •       Підготовка даних для включення їх до фінансової звітності, складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності
 •       Відображення всіх операцій по розрахунках (в т.ч. з бюджетом та фондами) в інформаційній системі в розрізі встановлених аналітик (замовлень, МВЗ і т.п.).
 •       Підготовка зарплатних відомостей (клієнт-банк), виставлення резервування та запити на оплату          
 •       Формування управлінської звітності в межах сфери відповідальності за запитом керівництва                       

Основні вимоги:

 • Вища профільна освіта
 • Аналогічний досвід роботи від 3-х років
 • Знання методичних матеріалів з організації та ведення бухгалтерського обліку, облікової політики, правил документообігу.
 • Володіння робочими процесами із застосуванням спеціалізованих систем обліку.

Ми пропонуємо:

 • Цікаву та динамічну роботу з комфортними умови роботи у стабільній та надійної компанії
 • Можливість для професійного та кар’єрного розвитку
 • Гарантії згідно КЗпП України
 • Соціальний пакет включає конкурентоспроможну заробітну плату та привабливу систему преміювання, медичне страхування та ін.
Цікаві корпоративні та спортивні заходи

Надіслати резюме

Технік-технолог з наповнення

Мета посади: проводити технологічний процес наповнення (ампул, флаконів, контейнерів), процес фільтрації в асептичних умовах.

 

Функціональні обов’язки:

• Проводити підготовку та експлуатацію обладнання по очищенню і експлуатації

• Контролювати процес наповнення контейнерів та фільтрації розчинів

• Підтримувати кваліфікацію асептичного оператора

 

 

Ми пропонуємо:

• Цікаву та динамічну роботу з комфортними умовами в стабільній і надійній компанії

• Навчання

• Можливість для професійного і кар'єрного розвитку

• Гарантії згідно КЗпП

• Соціальний пакет включає гідну заробітну плату, привабливу преміальну систему, 

  медичне страхування та ін.

• Цікаві корпоративні та спортивні заходи

Вимоги до кандидатів:

• Вища освіта: біотехнологічна, фармацевтичне, хімічне

• Готові взяти без досвіду роботи (випускники, студенти останніх курсів)

• Знання технології приготування лікарських засобів

  

Надіслати резюме

Консультант з торгівельного маркетингу (Відділ маркетингу безрецептурних препаратів)

Основні обов’язки:

 • Забезпечення взаємодії з ключовими клієнтами (дистриб'юторами, аптечними мережами)
 • Супроводження укладання маркетингових договорів з аптечними мережами
 • Розробка трейд-маркетингових програм для аптечних мереж і аптек для виконання показників продажів
 • Реалізація та контроль проведення даних програм в аптечних мережах
 • Контроль наявністі препаратів та торгових залишків в мережах- партнерах, на модульних складах дистриб'юторів
 • Торгова підтримка медіа компаній
 • Забезпечення проведення пенетрацї продуктів згідно проведених задач
 • Контроль витрат маркетингового бюджету по напрямку роботи з аптечними мережами
 • Звітність
 • Організація івент - заходів для мереж-партнерів

Ми пропонуємо:

 • Цікаву та динамічну роботу з комфортними умови роботи у стабільній та надійної компанії
 • Можливість для професійного та кар’єрного розвитку
 • Гарантії згідно КЗпП України
 • Соціальний пакет включає конкурентоспроможну заробітну плату та привабливу систему преміювання, медичне страхування та ін.
 • Цікаві корпоративні та спортивні заходи

 

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта (провізор, маркетинг)
 • Досвід роботи від 2х років в фармацевтичній сфері на посаді регіонального менеджера, КАМ менеджера
 • Знання фармацевтичного ринку України
 • Знання технологій переговорів і продажів, дистрибуції, мерчандайзингу і торгового маркетингу, методів стимулювання збуту товару
 • Навички роботи з великим обсягом інформації
 • Навички проведення презентацій перед цільовою аудиторією
 • Знання Excel на рівні впевненого користувача, Power Point
 • Володіння англійською мовою на рівні не нижче Pre- Intermediate

Надіслати резюме

Фахівець відділу реєстрації

Основні обов’язки:

 • Підготовка пакету документів для подачі заяв  для реєстрації заяв та досьє, для перереєстрації та внесення змін до реєстраційних досьє лікарських засобів
 • Підготовка проектів МКК, проектів змін та маркування на лікарські засоби, субстанції, нові ЛЗ та препарати у формі in bulk та із in bulk, що подаються на реєстрацію, перереєстрацію та внесення змін
 • Видача технічного завдання на розробку упаковки, інструкцій, SPC та PSUR
 • Підготовка матеріалів для нотаріального засвідчення реєстраційного досьє (РП, ліцензії, GMP сертифікати, санітарно-гігієнічні висновки)
 • Заповнення РОЯП по Україні
 • Формування досьє на нові ГЛЗ

Ми пропонуємо:

 • Цікаву та динамічну роботу з комфортними умови роботи у стабільній та надійної компанії
 • Можливість для професійного та кар’єрного розвитку
 • Гарантії згідно КЗпП України
 • Соціальний пакет включає конкурентоспроможну заробітну плату та привабливу систему преміювання, медичне страхування та ін.
 • Цікаві корпоративні та спортивні заходи

Вимоги до кандидатів:

 • Вища профільна освіта
 • Аналогічний досвід роботи від 1-го року
 • Знання законодавства та нормативних вимог в сфері  регуляторної політики фармгалузі України
 • Знання принципів фармацевтичної розробки ЛЗ

Надіслати резюме

Фахівець з адміністрування відділу out-licensing

Основні обов’язки:

 • Виконання адміністративних функцій з документообігу
 • Підготовка матеріалів для участі у міжнародних фармацевтичних виставках та конференціях
 • Організація процесу взаємодії з іншими структурними підрозділами
 • Організація зустрічей та нарад
 • Організація підготовки зустрічей з іноземними партнерами
 • Виконання доручень керівника

Ми пропонуємо:

 • Цікаву та динамічну роботу з комфортними умови роботи у стабільній та надійної компанії
 • Можливість для професійного та кар’єрного розвитку
 • Гарантії згідно КЗпП України
 • Соціальний пакет включає конкурентоспроможну заробітну плату та привабливу систему преміювання, медичне страхування та ін.
 • Цікаві корпоративні та спортивні заходи

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта
 • Англійська мова –  не нижче Intermediate level
 • Досвідчений користувач Microsoft office
 • Висока відповідальність

Надіслати резюме

Інженер з вентиляції

Основні обов’язки:

 • Забезпечення безперервної та правильної роботи систем вентиляції і кондиціювання
 • Контроль за параметрами роботи систем вентиляції і кондиціювання
 • Контроль виконання робіт підрядними організаціями з обслуговування систем вентиляції і кондиціювання       
 • Облік і аналіз аварійних ситуацій систем вентиляції і кондиціювання, розробляє та здійснює заходи щодо їх усунення та попередження       
 • Розробка інструкцій з обслуговування  обладнання, з зазначенням  норм, правил та періодичність його обслуговування
 • Забезпечення дотримання вимог, норм та періодичності обслуговування вентиляційного обладнання

Ми пропонуємо:

 • Цікаву та динамічну роботу з комфортними умови роботи у стабільній та надійної компанії
 • Можливість для професійного та кар’єрного розвитку
 • Гарантії згідно КЗпП України
 • Соціальний пакет включає конкурентоспроможну заробітну плату та привабливу систему преміювання, медичне страхування та ін.
 • Цікаві корпоративні та спортивні заходи

Вимоги до кандидатів:

 • Вища технічна освіта
 • Досвід роботи на аналогічній посаді від 3-х років
 • Особливості, призначення та режими роботи систем вентиляції і кондиціювання, а також його технічні характеристики та правила експлуатації

Надіслати резюме

Фахівець з адміністрування департаменту корпоративних комунікацій

Основні обов’язки:

 • Участь у проектах Департаменту
 • Допомога у виборі сувенірної та іміджевої продукції
 • Підготовка презентацій та інформаційних матеріалів
 • Виконання адміністративних функцій щодо документообігу
 • Вирішення організаційних питань
 • Організація процесу взаємодії з іншими структурними підрозділами
 • Допомога в організації та проведенні заходів

Ми пропонуємо:

 • Цікаву та динамічну роботу з комфортними умови роботи у стабільній та надійної компанії
 • Можливість для професійного та кар’єрного розвитку
 • Гарантії згідно КЗпП України
 • Соціальний пакет включає конкурентоспроможну заробітну плату та привабливу систему преміювання, медичне страхування та ін.
 • Цікаві корпоративні та спортивні заходи

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта
 • Англійська мова –  не нижче Intermediate level
 • Досвідчений користувач MS office

Надіслати резюме

Експерт з проектної діяльності

Основні обов’язки:

 • Пошук нових клієнтів-дистриб'юторів і проведення переговорів
 • Реалізація проектів по виведенню продуктів на світові ринки
 • Розвиток співпраці з уже існуючими клієнтами
 • Прогнозування і планування продажів
 • Планування виведення продукту на ринок
 • Підготовка документів для оформлення товару на експорт

Ми пропонуємо:

 • Цікаву та динамічну роботу з комфортними умови роботи у стабільній та надійної компанії
 • Можливість для професійного та кар’єрного розвитку
 • Гарантії згідно КЗпП України
 • Соціальний пакет включає конкурентоспроможну заробітну плату та привабливу систему преміювання, медичне страхування та ін.
 • Цікаві корпоративні та спортивні заходи

 

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта (міжнародна економіка, фармація, хімічна технологія та інженерія)
 • Досвід роботи на аналогічній посаді від 3-х років
 • Англійська мова - Upper-Intermediate
 • Знання Incoterms

Надіслати резюме

Аналітик консолідованої інформації/Відділ аналітики ринків та портфелів брендів

Основні обов’язки:

 • Збір інформації та аналіз цін конкурентів
 • Аналіз виконання планів продажів в Україні і представництвах
 • Підготовка даних для формування бюджету відділу
 • Моніторинг та контроль виконання зобов’язань по контрактам

Ми пропонуємо:

 • Цікаву та динамічну роботу з комфортними умови роботи у стабільній та надійної компанії
 • Можливість для професійного та кар’єрного розвитку
 • Гарантії згідно КЗпП України
 • Соціальний пакет включає конкурентоспроможну заробітну плату та привабливу систему преміювання, медичне страхування та ін.
 • Цікаві корпоративні та спортивні заходи

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта (економіка, маркетинг, ІТ)
 • Впевнений користувач Excel
 • Готові розглянути випускників і студентів останніх курсів профільних спеціальностей
 • Аналітичне мислення та навички статистичного аналізу на високому рівні

Надіслати резюме

Дякуємо, Ваше резюме надіслано
Надіслати резюме
Unsupported media type!
It's error with reCAPTCHA!
Завантажте файл в одному з форматів: .txt, .rtf, .doc, .odt, .pdf
Огляд
Я добровільно надаю «Фармак» інформацію, зазначену в резюме

Якщо Ви не знайшли вакансію, яка б відповідала Вашим професійним запитам, просимо надіслати резюме на e-mail: info@farmak.ua. Наші спеціалісти з підбору персоналу зв’яжуться з Вами, коли буде відкрито відповідну вакансію

Угода про використання персональних даних

Я даю Публічному акціонерному товариству «Фармак» (далі — Компанія «Фармак») свою письмову безумовну та безвідкличну згоду на обробку моїх Персональних даних, які містяться у заповненій мною формі. Обробка Персональних даних включає в себе вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням моїх Персональних даних, з метою обробки надісланого мною запиту чи надання відповіді на поставлене мною питання.

Обсяг моїх Персональних даних, щодо яких здійснюється процес обробки, та які можуть бути включені до бази персональних даних компанії «Фармак», визначається як будь-яка інформація про мене (зазначена в заповненій мною формі), що стала відома компанії «Фармак».

Надана мною згода на обробку моїх Персональних даних не вимагає здійснення компанією «Фармак» повідомлень про передачу моїх Персональних даних третім особам, згідно з нормами ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних». Я підтверджую, що мені зрозумілі мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мета обробки моїх Персональних даних, в тому числі збір моїх Персональних даних. Я погоджуюсь, що строк обробки моїх Персональних даних — безстроковий.