Фахівець департаменту управління якістю

Основні обов’язки:

 • Підготовлювати електронні звіти департаменту управління якістю та відділів служби директора з якості.
 • Аналізувати паперові документи  та оформлювати електронні звіти.
 • Здійснювати моніторинг інформаційних ресурсів для відслідковувати регуляторну базу.
 • Протоколювати рішення нарад підрозділів департаменту управління якістю та аналізувати їх виконання.
 • Організовувати супровід та відповідну координацію проведення інспекцій на підприємстві.
 • Вести ділове листування із партнерами (всередині країни/закордоном).
 • Вести договірну роботу (складати та перекладати договори; узгоджувати договори всередині компанії та із зовнішніми партнерам; аналізувати виконання зобов’язань за укладеними договорами; вести договірний архів).
 • Адмініструвати організаційно-розпорядчу документацію департаменту.
 • Адмініструвати фінансову діяльність департаменту.
 • Організовувати, координувати, адмініструвати внутрішню взаємодію СЯ (планувати внутрішні наради; організовувати участь; протоколювати та відстежувати виконання поставлених завдань, підготовлювати матеріали).
 • Вести облік робочого часу співробітників департаменту та оформлювати відрядження.
 • Координувати взаємодію – обмін кореспонденцією, із зовнішніми організаціями (регуляторними органами України та представництвами партнерів (ДЛС, ДЕЦ, GMP\GDP центр).

Очікуємо від Вас:

 • Вища освіта (спеціальність: менеджмент організацій,  промислова біотехнологія, молекулярна біотехнологія, фармацевтична біотехнологія, агробіотехнологія, екологічна біотехнологія та біоенергетика, біомедична інженерія, біотехніка та біосумісні матеріали, інформаційні технології в біомедицин).
 • Досвід роботи від 1-го року.
 • Знання системи менеджменту якості.
 • Володіння інформаційною регуляторною базою.
 • Знання принципів ведення, організації діловодства та документообігу.
 • Вміння ставити цілі та контролювати терміни та процес виконання задач.
 • Планування та управління часом (своїм та підлеглих співробітників).

 

Заповнити анкету

або

Відправити резюме

Дякуємо за заявку!