Фахівець з адміністрування департаменту управління якістю

Ключові обов'язки:

 • Підготовлювати та оформлювати електронні звіти, аналізувати паперові документи департаменту.
 • Здійснювати моніторинг інформаційних ресурсів для відслідковування регуляторної бази та інформування.
 • Протоколювати рішення нарад підрозділів департаменту та аналізувати їх виконання.
 • Організовувати супровід та відповідну координацію проведення інспекцій на підприємстві.
 • Вести ділове листування із партнерами (всередині країни/закордоном) та вести договірну роботу.
 • Адмініструвати організаційно-розпорядчу документацію та фінансову діяльність департаменту.
 • Вести облік робочого часу співробітників департаменту та оформлювати відрядження.
 • Замовляти канцелярські товари, офісне приладдя тощо. Вводити в експлуатацію та вести облік ТМЦ департаменту.
 • Координувати взаємодію - обмін кореспонденцією, із зовнішніми організаціями (регуляторними органами України та представництвами партнерів (ДЛС, ДЕЦ, GMP\GDP центр).

Що необхідно для успішного виконання задач:

 • Вища освіта (Спеціальність: менеджмент організацій, промислова біотехнологія, молекулярна біотехнологія, фармацевтична біотехнологія, агробіотехнологія, екологічна біотехнологія та біоенергетика, біомедична інженерія, біотехніка та біосумісні матеріали, інформаційні технології в біомедицині).
 • Досвід роботи від 1 року.
 • Знання системи менеджменту якості.
 • Володіння інформаційною регуляторною базою.
 • Принципи ведення, організації діловодства та документообігу.
 • Знання англійської мови на рівні Intermediate.

Заповнити анкету

або

Відправити резюме

Дякуємо за заявку!