Старший інженер з адміністрування систем

Вашими основними обовязками будуть:

 • Виконувати роботи з інсталяції, конфігурування, введення в експлуатацію та інтеграції мереж промислових комп’ютеризованих систем (ПКС) згідно URS.
 • Виконувати роботи з шеф-монтажу фізичних схем промислових комп’ютеризованих систем (ПКС), апаратного та програмного забезпечення.
 • Виконання робіт ТОРО у мережах ВКС використовуючи SAP PM.
 • Збирати, актуалізувати та вносити дані до системи SAP TOPO.
 • Розробляти та вдосконалювати технологічні карти ТОРО в SAP, за напрямком діяльності.
 • Виконувати тестування та заповненння тест-форм з кваліфікації систем кібербезпеки.
 • Впроваджує нові або додаткові функціональності для ПКС, виправляє помилки у роботі.
 • Формує звіти щодо роботи виробничих комп’ютерних систем, систем візуалізації, графіки та тренди.
 • Здійснює вибір значень критичних параметрів, розробляє та впроваджує системи оповіщення про аварію.
 • Виконує шефмонтаж активних та пасивних компонентів ПКС, ІТ-інфрастуктури

Що необхідно для успішного виконання задач:

 • Вища освіта. Інформатика та обчислювальна техніка, Автоматика та управління.
 • Досвід робіт не менше 2-х років.
 • Знання побудови комп’ютерних мереж L3, роботи протоколів L3 і вище.
 • Знання комутаторів, маршрутизаторів, мережевих екранів та їх налаштування.
 • Знання англійської мови не нижче Intermediate.
 • Знання стандартів IEC-61158, IEEE 802x.
 • Вміння працювати з програмним забезпеченням: SQL Server, Спеціалізоване ПЗ для конфігурування та діагностики мереж та мережевого обладнання ModBus сканер, LonMaker, програми опитування промислових контроллерів Монітори мережевої активності (сніффери Win Sniffer, CommView, IRIS, WireShark, nmap), OPC сервери DA, AE, DX, HAD, XML-DA, UA.
 • Технічні принципи побудови інфраструктурних рішень на грунті активного обладнання (Cisco, HP, Dell, APC тощо)

 

Заповнити анкету

або

Відправити резюме

Дякуємо за заявку!