Жов 19, 2007

ВАТ «Фармак» заявляє протест проти рейдерського свавілля

Відкрите акціонерне товариство «Фармак» звертається до органів державної влади, засобів масової інформації та суспільства в зв’язку із виникненням надзвичайної ситуації, що склалася у фармацевтичній галузі України, а саме — рейдерські атаки на фармацевтичні підприємства, в тому числі на наше підприємство.

ВАТ «Фармак» досягло значного науково-технічного прогресу та працює за міжнародними стандартами, встановленими в Європейському Союзі, сертифікованими на відповідність виробництва стандартам ЄС та ВООЗ.

Фармацевтичні підприємства, серед яких одне з перших місць займає ВАТ «Фармак» мають основною метою діяльності інтеграцію зусиль фармацевтичних виробників на підвищення ефективності використання їх професійного, практичного та наукового потенціалу, а також матеріальних і фінансових ресурсів для вдосконалення фармацевтичного ринку України та якомога більшого задоволення потреб населення України безпечними, якісними та ефективними лікарськими засобами.

Проте стосовно ВАТ «Фармак» протягом останнього року ведеться «цілеспрямована робота» так званими «інвестиційними компаніями» щодо заволодіння акціями товариства, які не лише отримали незаконним шляхом реєстр акціонерів, але і здійснюють тотальний збір інформації стосовно підприємства, в тому числі, щодо акціонерів, менеджерів і головних контрагентів.

Такі інвестиційні компанії як ТОВ «Сфера-Інвест», ТОВ «Капітал», отримавши незаконним шляхом реєстр акціонерів, постійно ведуть роботу по скупці акцій ВАТ «Фармак», телефонують акціонерам в будь-який час (денний, вечірній, нічний), пропонуючи продати їм акції.

Процес скупки акцій супроводжується тиском та шантажем акціонерів. Витрачаються значні фінансові ресурси на отримання різного роду інформації. Підвищена увага приділяється збору різного роду компрометуючих матеріалів як особистого, так і ділового характеру.

Збір інформації про ВАТ «Фармак», який здійснює ТОВ «Сфера-Інвест», є різновидністю оперативно-розшукових заходів, тільки проведених незаконно. За певних умов особи, що здійснюють збір інформації, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Представники рейдерів, примушуючи власників продати їм акції, у своїй діяльності використовують різноманітні методи, зокрема, тиск, шантаж та залякування (серед таких компаній — рейдерів є ТОВ «Сфера-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Руф», компанія «Грінхіллз Інвестментс Лімітед» тощо).

Трудовий колектив підприємства висловлює своє глибоке занепокоєння та стурбованість ситуацією, що склалася навколо одного з найбільших вітчизняних виробників лікарських засобів.

Звертаючись до органів держави, правоохоронних органів, засобів масової інформації та суспільства ми заявляємо рішучий протест проти рейдерського свавілля в Україні, і просимо оперативно вжити належних заходів, щоб усі учасники ринку цінних паперів діяли відповідно до чинного законодавства та світових правил етичного ведення бізнесу.

Назад до новин

Ще більше новин