Політика АТ «Фармак» щодо якості та безпечності, фармаконагляду, енергоменеджменту, охорони праці та захисту довкілля

АТ «Фармак» – лідер фармацевтичної галузі України в розробці, виробництві та постачанні якісних, ефективних і безпечних лікарських засобів, медичних виробів і дієтичних добавок.

Запорукою успіху та визнання Компанії на національному та міжнародному рівнях є впровадження, підтримка та постійне поліпшення інтегрованої системи управління бізнесом на засадах належних практик фармацевтичної діяльності (GxP), міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, ISO 50001, чинних нормативно-правових документів, застосовних до діяльності Компанії та Цілей Глобального договору ООН.

Найвище керівництво АТ «Фармак», усвідомлюючи свою відповідальність за діяльність, продукцію та послуги Компанії та їхній вплив на споживачів, замовників, співробітників Компанії та інші зацікавлені сторони, а також на довкілля та використання енергоресурсів, бере на себе зобов’язання, які є основою для встановлення цілей у всіх напрямках інтегрованої системи управління бізнесом:

задовольняти законодавчі, регуляторні та нормативні вимоги, застосовні до усіх сфер діяльності, продукції та послуг Компанії;
застосовувати ризик-орієнтований підхід до всіх систем, процесів, продуктів і послуг Компанії;
забезпечувати постійне поліпшення інтегрованої системи управління бізнесом, використовуючи чіткі показники результативності та ефективності;
впроваджувати заходи щодо запобігання забрудненню та зменшення негативного впливу на довкілля, поширювати та розвивати екологічну відповідальність та свідоме споживання природних ресурсів;
забезпечувати простежуваність та цілісність даних шляхом застосування сучасних інформаційних технологій;
забезпечувати необхідну компетентність, обізнаність та залученість персоналу на всіх рівнях Компанії;
впроваджувати інновації у всі сфери діяльності;
забезпечувати наявність ресурсів, необхідних для підтримки та розвитку бізнесу;
підтримувати чіткі й прозорі процеси зовнішнього та внутрішнього інформування;
задовольняти потреби та очікування споживачів, замовників, персоналу Компанії та інших зацікавлених сторін;
забезпечувати проведення безперервного процесу оцінки інформації про безпеку застосування (співвідношення користь/ризик) всіх лікарських засобів і медичних виробів протягом всього їх життєвого циклу;
постійно поліпшувати енергетичні характеристики, вдосконалюючи технологічні процеси, запроваджуючи енергоефективні технології та використовуючи енергоефективне устаткування;
створювати безпечні умови праці, усувати небезпеки та знижувати ризики для здоровя та життя людини, запобігати виникненню інцидентів, нещасних випадків та професійних захворювань.

Розуміння, підтримання та виконання Політики усім персоналом дозволить забезпечити сталий розвиток Компанії, репутацію відповідального бізнесу та надійного партнера заради головної мети – здоров’я людини.