Політика АТ «Фармак» щодо якості та безпечності, фармаконагляду, енергоменеджменту, охорони праці та захисту довкілля, ощадливого виробництва

АТ «Фармак» — лідер фармацевтичної галузі України в розробці, виробництві та постачанні якісних, ефективних і безпечних лікарських засобiв, медичних виробів і дієтичних добавок.

Запорукою успіху та визнання Компанії на національному та міжнародному рівнях є впровадження, підтримка та постійне поліпшення інтегрованої системи управління бізнесом на засадах належних практик фармацевтичноï дiяльностi (GxP), мiжнародних стандартів ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, ISO 50001, чинних нормативно-правових документiв, застосовних до дiяльностi Компанії та цілей Глобального договору ООН.

Найвище керiвництво АТ «Фармак», усвідомлюючи свою вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть, продукцію та послуги компанії та їхній вплив на споживачів, замовників, співробітників Компанії та інші зацікавлені сторони, а також на довкілля та використання енергоресурсів, бере на себе зобов’язання, які є основою для встановлення цілей у всіх напрямках інтегрованої системи управління бізнесом:

забезпечувати постійне поліпшення iнтегрованої системи управління бізнесом, використовуючи чіткі показники результативності та ефективності;
забезпечувати необхідну компетентність обізнаність та залученість персоналу на всiх рівнях Компанії;
задовольняти законодавчі, регуляторні та нормативнi вимоги, застосовнi до усіх сфер дiяльностi, продукції та послуг Компанії;
забезпечувати наявність ресурсів, необхідних для підтримки та розвитку бізнесу;
впроваджувати заходи щодо запобігання забрудненню та зменшення негативного впливу на довкілля, поширювати та розвивати екологічну вiдповiдальнiсть та свідоме споживання природних ресурсiв;
постійно поліпшувати енергетичнi характеристики, вдосконалюючи технологiчнi процеси, запроваджуючи енергоефективні технології та використовуючи енергоефективне устаткування;
застосовувати ризик-орієнтований підхід до всіх систем, процесiв, продуктів і послуг Компанії;
впроваджувати інновації у всі сфери діяльності;
задовольняти потреби та очікування споживачів, замовників, персоналу Компанії та інших зацікавлених сторiн;
поступово та безперервно покращувати дiяльнiсть компанії шляхом виявлення і скорочення втрат із залученням персоналу на усіх рівнях організації;
забезпечувати проведення безперерв- ного процесу оцінки інформації про безпеку застосування (співвідношення користь/ризик) всiх лiкарських засобів і медичних виробів протягом всього ïх життєвого циклу;
забезпечувати простежуваність та цілісність даних шляхом застосування сучасних інформацiйних технологій;
підтримувати чіткі й прозорі процеси зовнішнього та внутрішнього інформування;
створювати безпечні умови праці, усувати небезпеки та знижувати ризики для здоров’я та життя людини, запобігати виникненню інцидентiв, нещасних випадків та професійних захворювань.

Розумiння, підтримання та виконання Політики усім персоналом дозволить забезпечити сталий розвиток Компанії, репутацію відповідального бізнесу та надійного партнера заради головної мети — здоров’я людини.