Токката® (1)
Токката® (2)
Токката® (3)
Токката® (1)
Токката® (2)
Токката® (3)

Рецептурний лікарський препарат

Токката®

Діюча речовина: Толперизон

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

  • Симптоматичне лікування мʼязового спазму у дорослих після перенесеного інсульту.

Таблетки

Пероральне застосування

Для дорослих з 18 років

Завантажити інструкцію для застосування лікарського засобу
Орієнтовна ціна в аптеках: ,, грн.
Array ( [562146] => Array ( [0] => 236.61 — 417.00 [1] => https://tsinanaliky.com.ua/catalog/260-tokkata ) )
Замовити на:

Форми випуску

Токката®

236.61 — 417.00 грн.

Вибрати

Токката (розчин для ін’єкцій)

198.11 — 338.00 грн.

Вибрати

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України 30.08.2019 № 1925

Реєстраційне посвідчення № UA/17648/01/01 , № UA/17648/01/02

ЗМІНИ ВНЕСЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України 15.10.2020 № 2338

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ТОККАТА®  (TOCCATA)

Склад

діюча речовина: толперизону гідрохлорид;

1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 50 мг або 150 мг толперизону гідрохлориду;

допоміжні речовини:

ядро: лактоза, моногідрат; крохмаль кукурудзяний; целюлоза мікрокристалічна; тальк; кислота стеаринова; кремнію діоксид колоїдний безводний; кислота лимонна, моногідрат;

оболонка: оpadry 03F180011 білий (гіпромелоза, титану діоксид (Е 171), макрогол).

Лікарська форма

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

Основні фізико-хімічні властивості: таблетки круглої форми з двоопуклою поверхнею, вкриті плівковою оболонкою білого або майже білого кольору, з характерним запахом.

 

Фармакотерапевтична група

Міорелаксанти з центральним механізмом дії.

Код АТХ М03В Х04.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Толперизон є міорелаксантом центральної дії. Механізм дії толперизону повністю не зʼясований.

Він володіє високою афінністю до нервової тканини, досягаючи найбільших концентрацій у стовбурі головного мозку, спинному мозку та периферичній нервовій системі.

Найбільш значущим ефектом толперизону є його гальмівна дія на спинномозковий рефлекторний шлях. Ймовірно, цей ефект спільно з інгібуючою дією на низхідні провідні шляхи обумовлює терапевтичну користь толперизону.

Хімічна структура толперизону схожа зі структурою лідокаїну. Як і лідокаїн, він чинить мембраностабілізуючу дію та знижує електричну збудливість рухових нейронів і первинних аферентних волокон. Толперизон дозозалежно гальмує активність потенціалзалежних натрієвих каналів. Відповідно, знижується амплітуда і частота потенціалу дії.

Був доведений пригнічувальний ефект на потенціалзалежні кальцієві канали. Передбачається, що на додаток до його мембраностабілізуючої дії толперизон може також гальмувати викид медіатору.

На довершення до всього толперизон має деякі слабко виражені властивості альфа-адренергічних антагоністів і чинить антимускаринову дію.

Клінічна ефективність і безпека

Доведено ефективність толперизону в лікуванні м’язового спазму після перенесеного інсульту.

У рандомізованому подвійному сліпому плацебо-контрольованому дослідженні, в якому брали участь 120 пацієнтів із м’язовим спазмом після інсульту, при лікуванні толперизоном спостерігалося високо достовірне зменшення спастичності за шкалою Ашворта, що було основним цільовим показником. Відповідно до загальної оцінки ефективності лікаря і дослідників, толперизон перевершував плацебо (p < 0,001). Середнє поліпшення за шкалою Ашворта становило 32 % у загальній популяції пацієнтів, яким було призначено лікування (intention-to-treat, ITT), і 42 % ‒ у підгрупі пацієнтів, які отримували толперизон у дозі 300‒450 мг на добу. При оцінці показників функціональних тестів ефективність толперизону також була вищою, ніж ефективність плацебо, однак відмінності були статистично незначущими.

У рандомізованому подвійному сліпому порівняльному дослідженні за участю 48 пацієнтів з ураженням головного мозку ефективність толперизону за індексом Бартеля була порівнянна з ефективністю баклофену. У той же час толперизон перевершував баклофен у поліпшенні за шкалою оцінки моторної функції Рівермід (Rivermead Motor Assessment Scale, RMAS).

Дані про ефективність толперизону при підвищеному м’язовому тонусі у пацієнтів із захворюваннями опорно-рухового апарату, відмінними від м’язового спазму після інсульту, суперечливі. У деяких дослідженнях відзначено позитивні результати за показниками деяких тестів, тоді як в інших дослідженнях переваг толперизону при таких захворюваннях не виявлено.

Профіль безпеки толперизону заснований на даних клінічних досліджень за участю пацієнтів із підвищенням м’язового тонусу різної етіології, а також на даних спонтанних повідомлень про небажані реакції.

Фармакокінетика.

Після прийому внутрішньо толперизон добре всмоктується в тонкому кишечнику. Максимальна концентрація препарату в плазмі досягається через 0,5‒1,5 години після прийому. У зв’язку зі значно вираженим метаболізмом першого проходження біодоступність толперизону становить приблизно 20 %. Жирна їжа збільшує біодоступність препарату після прийому внутрішньо приблизно на 100 %, а максимальну концентрацію в плазмі – приблизно на 45 % порівняно з прийомом натще. Час досягнення максимальної концентрації при цьому збільшується приблизно на 30 хвилин.

Толперизон інтенсивно метаболізується печінкою і нирками.

Препарат майже повністю виводиться нирками (більше ніж 99 %) у вигляді метаболітів.

Фармакологічна активність метаболітів невідома.

Період напіввиведення толперизону після внутрішньовенного введення становить близько           1,5 години, після прийому внутрішньо – приблизно 2,5 години.

Доклінічні дані з безпеки

На підставі даних доклінічних досліджень фармакологічної безпеки, токсичності повторного застосування, генотоксичності, токсичного впливу на репродуктивну функцію, не було відзначено специфічного ризику для людей.

Ефекти у процесі доклінічних досліджень спостерігалися тільки при прийомі в дозах, які значно перевищують максимально допустимі дози для людини, що вказує на малу значимість для клінічного застосування.

У щурів і кролів спостерігались ембріотоксичні зміни при пероральному введенні препарату в дозах 500 мг/кг маси тіла і 250 мг/кг маси тіла відповідно. Однак ці дози багаторазово перевищують рекомендовані терапевтичні дози для людини.

Показання

Симптоматичне лікування мʼязового спазму у дорослих після перенесеного інсульту.

 

Протипоказання

  • Гіперчутливість до діючої речовини або подібного до неї за хімічним складом еперизону, або до будь-якої з допоміжних речовин препарату.
  • Міастенія гравіс.
  • Період годування груддю.

 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Фармакокінетичні дослідження лікарських взаємодій із декстрометорфаном, субстратом CYP2D6, продемонстрували, що одночасне застосування толперизону підвищує концентрацію в плазмі крові препаратів, які переважно метаболізуються цитохромом CYP2D6, зокрема концентрацію тіоридазину, толтеродину, венлафаксину, атомоксетину, дезипраміну, декстрометорфану, метопрололу, небівололу, перфеназину.

У дослідженнях in vitro в мікросомах печінки і гепатоцитах людини значущого інгібування або індукції інших ізоферментів CYP (CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2, CYP3A4) не виявлено.

Очікується, що при одночасному прийомі з іншими субстратами CYP2D6 та/або іншими препаратами експозиція толперизону зростати не буде, що обумовлено різноманітністю шляхів метаболізму толперизону.

При прийомі толперизону натще його біодоступність знижується, тому при призначенні препарату рекомендується враховувати звʼязок із вживанням їжі.

Хоча толперизон є препаратом центральної дії, ймовірність розвитку седативного ефекту при його застосуванні мала. У разі одночасного призначення з іншими міорелаксантами центральної дії необхідно розглянути питання про зниження дози толперизону.

Толперизон потенціює ефекти ніфлумінової кислоти, тому при одночасному прийомі з толперизоном дозу ніфлумінової кислоти, як і інших НПЗП, доцільно зменшити.

 

Особливості застосування

Реакції гіперчутливості

У постмаркетинговий період при застосуванні толперизону найчастіше спостерігалися побічні реакції гіперчутливості. Їх вираженість варіює від легких шкірних реакцій до тяжких системних реакцій, включаючи анафілактичний шок. Симптомами реакцій гіперчутливості можуть бути еритема, висипання, кропивʼянка, свербіж, ангіоневротичний набряк, тахікардія, гіпотензія або задишка.

У жінок з гіперчутливістю до інших препаратів або з алергічними станами в анамнезі ризик реакцій гіперчутливості при прийомі толперизону вищий.

Необхідно рекомендувати пацієнтам бути уважними до свого стану для виявлення можливих симптомів алергії. Пацієнти повинні бути інформовані про те, що при появі симптомів алергії слід припинити прийом толперизону і негайно звернутися за медичною допомогою.

Після епізоду гіперчутливості до толперизону повторно призначати препарат не можна.

Препарат містить лактози моногідрат. У разі непереносимості лактози, дефіциті лактази саамі (Lapp lactase deficiency) або мальабсорбції глюкози-галактози не слід застосовувати цей препарат.

 

Застосування у період вагітності або годування груддю.

За даними досліджень на тваринах, толперизон не чинить тератогенної дії.

Зважаючи на відсутність значущих клінічних даних щодо застосування цього препарату, Толперизон не слід застосовувати у період вагітності.

Оскільки невідомо, чи проникає толперизон у грудне молоко, застосування препарату Токката® в період годування груддю протипоказане.

 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Враховуючи можливість розвитку таких симптомів, як запаморочення, сонливість, порушення уваги, епілепсія, нечіткість зору, слід з обережністю застосовувати препарат при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

 

Спосіб застосування та дози

Препарат слід приймати після їди, запиваючи 1 склянкою води. Недостатнє вживання їжі може знизити біодоступність толперизону.

Дорослі: залежно від індивідуальної потреби й переносимості ‒ по 150‒450 мг на добу за 3 прийоми.

Пацієнти із порушеннями функції нирок

Досвід застосування препарату пацієнтам з ураженням нирок обмежений, у таких хворих відзначалася вища частота небажаних ефектів. У звʼязку з цим при помірному ураженні нирок рекомендується індивідуальне титрування дози з ретельним спостереженням за станом пацієнта і контролем функції нирок. При тяжкому ураженні нирок призначати толперизон не рекомендується.

Пацієнти із порушеннями функції печінки

Досвід застосування препарату пацієнтам з ураженням печінки обмежений, у таких хворих відзначалася більш висока частота небажаних явищ. У звʼязку з цим при помірному ураженні печінки рекомендується індивідуальне титрування дози з ретельним спостереженням за станом пацієнта і контролем функції печінки. При тяжкому ураженні печінки призначати толперизон не рекомендується.

 

Діти.

Безпека та ефективність застосування толперизону дітям не вивчені.

 

Передозування

Дані щодо передозування толперизону недостатні.

Симптоми при передозуванні в основному можуть включати сонливість, прояви з боку шлунково-кишкового тракту (нудота, блювання, біль в епігастрії), тахікардію, артеріальну гіпертензію, брадикінезію та вертиго. У тяжких випадках були повідомлення про судоми та кому.

Для толперизону не існує специфічного антидоту. У разі передозування рекомендується симптоматичне лікування.

Побічні реакції

Профіль безпеки таблеток, що містять толперизон, заснований на даних щодо більш ніж 12000 пацієнтів. У відповідності з цими даними найчастіше виникали такі побічні реакції, як порушення з боку шкіри і підшкірної клітковини, системні порушення, порушення з боку нервової і травної систем.

За даними постмаркетингового спостереження, приблизно 50‒60 % випадків побічних реакцій, асоційованих із прийомом толперизону, становлять реакції гіперчутливості. Більшість цих реакцій були несерйозними і проходили самостійно. Реакції гіперчутливості, що становили загрозу для життя, виникали в поодиноких випадках.

Побічні реакції наведено за класами систем органів відповідно до Медичного словника регуляторної діяльності MedDRA з використанням визначень частоти MedDRA: нечасті (≥ 1/1000, < 1/100), поодинокі (≥ 1/10000, <1/1000), рідкісні (<1/10000), частота невідома (не можна оцінити за наявними даними).

Класи систем органівНечасті

(≥1/1000, <1/100)

Поодинокі

(≥1/10000, <1/1000)

Рідкісні

(<1/10000)

З боку системи крові та лімфатичної системиАнемія Лімфаденопатія
З боку імунної системиРеакція гіперчутливості

Анафілактична реакція

Анафілактичний шок
Порушення харчування та обміну речовинАнорексіяПолідипсія
Психічні розладиБезсоння

Порушення сну

Зниження активності

Депресія

Сплутаність свідомості
З боку нервової системиГоловний біль

Запаморочення

Сонливість

Порушення уваги

Тремор

Судоми

Гіпестезія

Парестезія

Летаргія (підвищена сонливість)

З боку органів зоруПорушення зору
З боку органів слуху та рівновагиШум у вухах

Вертиго

З боку серцяСтенокардія

Тахікардія

Прискорене серцебиття

Зниження артеріального тиску

Брадикардія
З боку судинної системиГіпотоніяГіперемія шкіри
З боку дихальної системи, органів грудної клітки і середостінняУтруднення дихання

Носова кровотеча

Прискорене дихання

З боку шлунково-кишкового трактуВідчуття дискомфорту в животі

Діарея

Сухість слизової оболонки порожнини рота

Диспепсія

Нудота

Біль в епігастрії

Запор

Метеоризм

Блювання

З боку печінки та жовчовивідних шляхівПошкодження печінки легкого ступеня
З боку шкіри та підшкірної клітковиниАлергічний дерматит

Гіпергідроз

Свербіж

Кропив’янка

Висипання

З боку кістково-мʼязової системи та сполучної тканиниМ’язова слабкість

Міалгія

Біль у кінцівках

Відчуття дискомфорту в кінцівках

 

Остеопенія
З боку нирок і сечовивідних шляхівЕнурез

Протеїнурія

Загальні порушення і ускладнення в місці введенняАстенія

Дискомфорт

Підвищена стомлюваність

Відчуття сп’яніння

Відчуття жару

Дратівливість

Спрага

Відчуття дискомфорту в грудях
Лабораторні показники

 

Зниження артеріального тиску

Підвищення концентрації білірубіну в крові

Зміна активності печінкових ферментів

Зниження кількості тромбоцитів

Лейкоцитоз

Підвищення концентрації креатиніну в крові

 

Термін придатності

2 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

 

Умови зберігання

Препарат не потребує спеціальних умов зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.

 

Упаковка

По 10 таблеток у блістері. По 3 блістери в пачці.

 

Категорія відпуску

За рецептом.

Виробник

АТ «Фармак».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 74

Дата оновлення інструкції. 15.10.2020.

Лікарські препарати зі схожою фармакологічною дією:

всі лікарські форми:

Токката®

Вибрати

Токката (розчин для ін’єкцій)

Вибрати

Правова угода про отримання інформації

Цей розділ сайту АТ «Фармак» містить професійну спеціалізовану інформацію про лікарські засоби, їх властивості, способи застосування, можливі протипоказання і побічну дію, а також іншу професійну спеціалізовану інформацію, яка призначена виключно для лікарів.

Інформація про лікарські засоби АТ «Фармак» призначена виключно для ознайомлення із вищепереліченими характеристиками лікарських засобів, і не є посібником для самостійної діагностики чи лікування, а також, не може бути використана в якості порад або рекомендацій.

У разі, якщо Ви не є лікарем, але в порушення умов, зазначених в даній угоді підписуєте її, як лікар, АТ «Фармак» не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що можуть виникнути в результаті самостійного використання інформації з цього розділу сайту. Ви робите це самостійно і усвідомлено, розуміючи, що застосування лікарських засобів можливе тільки за призначенням лікаря та після попередньої консультації з ним, а самолікування може завдати шкоди Вашому здоров’ю.

Я підтверджую, що є лікарем, ознайомився з текстом даної Правової угоди, розумію її зміст і підтверджую свою згоду з нею.