Людмила Сайченко

Начальник відділу охорони праці та навколишнього середовища

Лип 28, 2020

Із турботою про довкілля

«Фармак» дотримується позиції, що для досягнення ефективного результату має працювати злагоджена система: недостатньо знати, як компанія впливає на довкілля – важливо навчитися керувати цими впливами. Усе розпочалося з того, що 2002 року відбувся зовнішній аудит підприємства, за результатами якого «Фармак» одним із перших серед українських підприємств розробив та впровадив Систему охорони довкілля відповідно до міжнародного стандарту ISO 14001 від 1997 року. Уже 2005 року систему було сертифіковано, а 2017-го відбулася ресертифікація відповідно до міжнародного стандарту ISO 14001 від 2015 року.

Аби система справді ефективно працювала, у компанії щороку розробляють екологічні цілі та екологічну програму, де прописані завдання та заходи для підрозділів, спрямовані на зниження викидів забруднювальних речовин у повітря, зменшення відходів і забруднення стічних вод. Крім того, відбувається постійний аналіз поточної ситуації та моніторинг показників екологічних характеристик шляхом внутрішнього та зовнішнього аудитів, а також завдяки роботі санітарно-промислової лабораторії. Велике значення має також систематичне навчання працівників щодо правильного поводження з відходами, недопущення порушень екологічних вимог тощо.

Усі заходи компанії «Фармак» щодо захисту довкілля сконцентровані в кількох напрямах.

Крім того, у «Фармак» винайшли шлях ефективного використання поліетилену. Так, на дільницях bottlepack за рік утворюється 260–270 тонн відходів поліетилену. Наразі його не утилізують, а переробляють на кришечки для закупорювання флаконів.

Досягти максимального зменшення технологічних відходів під час виробництва лікарських засобів компанії вдається завдяки застосуванню якісної сировини, впровадженню передових технологій і встановленню сучасного обладнання.

Нормативні вимоги щодо охорони навколишнього середовища періодично змінюються. Зараз в Україні триває робота над проєктом закону «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення». Йдеться про реформування дозвільної системи у сфері охорони довкілля, зокрема про запровадження інтегрованого дозволу. Щоб його отримати, підприємства, на які поширюватиметься дія закону, серед іншого мають забезпечити автоматичний моніторинг усіх викидів, а також щороку готувати публічний звіт про екологічні впливи. Головний акцент буде на прозорості діяльності компаній. І хоча на фармацевтичну галузь дія цього закону не поширюється, «Фармак» завжди готовий до нововведень, що вже є нормою для європейських країн. Прозорість, відкритість для громадськості та збереження довкілля – незмінні стандарти компанії.

Назад на головну