Тетяна Черевична

Керівник виробничого департаменту АТ «Фармак»

Лют 10, 2020

Конкурентоспроможність виробництва визначається використанням ключових цифрових управлінських систем та інноваційних технологій планування, організації і контролю

Основною ознакою ефективності виробництва на АТ “Фармак” є досягнення мети за умови зменшення витрат ресурсів. Гуру менеджменту якості Пітер Друкер казав: «Коли щось можливо виміряти, то це можливо й покращити». Аби робота була ефективною, необхідно постійно оцінювати кількість та якість виконання завдань відповідно до встановлених КРІ, порівнювати реальні досягнення із запланованими, аналізувати, робити висновки й коригувати роботу. Крім рівня виконання виробничої програми й змінно-добових завдань, основними показниками ефективності, що постійно аналізуються на всіх виробничих дільницях, для кожної зміни є:

За останні 5 років продуктивність праці на виробництві зросла на 20-40%, трудомісткість зменшилася на 12%, втрати сировини та матеріалів тільки за 9 місяців знизилися на 6,4 млн грн. Крім того, за 9 місяців цього року за рахунок економного використання матеріальних ресурсів і зменшення відходів знижено норми витрат сировини та матеріалів за 504 номенклатурними позиціями, що дало економічний ефект у сумі 3 179 тис. грн. У виробничих цехах проводиться робота над покращенням методів і форм організації виробництва – завдяки цьому вдалося скоротити тривалість виробничого циклу в 258 технологічних процесах. «Фармак» сьогодні – це 6 цехів, 19 ліній з виробництва та пакування ГЛЗ, які відповідають вимогам GMP. Це сучасні та високоякісні потужності, які дозволяють щорічно випускати до 3 млрд таблеток, 100 млн ампул, 160 млн упаковок стерильних та нестерильних ЛП у флаконах, 6 млн упаковок мазей, 53 млн МЖК, 200 млн драже, 180 млн твердих капсул, 10 млн саше, 15 млн шприців, 140 т АФІ. І все це – завдяки приблизно 800 висококваліфікованим працівникам, мотивованим на успіх!

У грудні 2018 було запущено сучасну ГЛЗ-2, потужність якої дозволяє виготовляти до 2 млрд таблеток на рік. Нове високотехнологічне обладнання дало змогу підвищити продуктивність роботи та скоротити трудомісткість окремих технологічних процесів на дільниці до 50%, і це не межа. Крім великих інвестиційних проектів, більш ніж 2 млн дол. щорічно виділяється на модернізацію та заміну застарілого обладнання. Постійна підтримка технологічного рівня та автоматизація процесів забезпечують покращення якості ЛЗ, що випускаються.

Сьогодні, як ніколи раніше, конкурентоспроможність виробництва визначається використанням ключових цифрових управлінських систем та інноваційних технологій планування, організації і контролю. У серпні минулого року на виробництві була впроваджена інформаційна система OR SOFT (Німеччина), яка значною мірою покращила організацію технологічних процесів, аналізу та обліку виконання змінно-добових завдань, встановлених норм та нормативів часу, скорочення часу реагування на простої обладнання та систем.

У 2019 році прийняли рішення про введення в структуру виробничих цехів посади керівника процесної групи, що дало новий поштовх для розширення функціоналу процесних груп і можливість реалізовувати нові завдання. Команди, до складу яких входять спеціалісти від служби розробки та трансферу ЛЗ, забезпечення та контролю якості, виробництва, оцінюють чинники, що впливають на ключові параметри стабільності процесу. До переліку цих чинників входять сировина та матеріали, втрати, відходи, стан/статус обладнання тощо. Фахівці готують пропозиції щодо зниження варіабельності та оптимізації технологічних етапів виробництва й контролю покращення якості ЛЗ. Їхня спільна робота створює підґрунтя для нових покращень.

Інноваційна техніка нічого не варта без людей, котрі вміють з нею працювати. Чи отримує колектив задоволення від роботи? Наскільки ефективно працюють бригади, зміни? Чи готові люди брати на себе відповідальність за розв’язання проблем? Чи озвучують працівники ідеї щодо покращення роботи? Чи всі колеги мотивовані на досягнення успіху та саморозвитку? Ці, а також багато інших питань постійно ставить собі кожен керівник виробничої служби. І не на всі з них вони чують відповідь «так».

На виробництво прийшло нове покоління молодих людей. В цілому, зменшується роль навичок саме фізичної роботи і зростає значення «концептуальних навичок» – уміння уявляти складні процеси в цілісній системі, вести діалог з комп’ютером, розуміння змісту статистичних величин. Нині на стадії прийняття рішення проект впровадження на виробництві інформаційної системи електронного досьє серії, основне призначення якої – документування в режимі реального часу та підвищення ефективності виробничих процесів. Реалізація цього проекту дуже складне завдання і серйозний виклик для кожного працівника виробничої служби, але водночас це унікальна можливість покращення усіх процесів виробництва та якості, а також мінімізації можливих похибок, що пов’язані з людським фактором. У цих умовах – розвиток персоналу, постійний перегляд системи мотивації і адаптації її до сучасних вимог стає одним з найважливіших завдань.

Оновлена система цінностей підприємства включає – крім інновацій та якості – цінності, притаманні людям: зростання, залученість, професіоналізм. Сьогодні, як ніколи, важливо усвідомити, що ефективність виробництва напряму залежить від творчої активності кожного робітника, та навчитися розглядати людей як цінність, здобуту в конкурентній боротьбі. Від працівників виробничої служби надійшла пропозиція організувати у 2020 році змагання «Цінність місяця» для визначення кращих робітників, якими ми пишаємося та які є прикладом для інших. Дуже сподіваємося, що ця ініціатива буде підтримана керівництвом підприємства.

«Один у полі не воїн» – цей вислів чудово передає взаємини всередині виробничої служби. Серед найбільших досягнень виробництва – створення команди, яка вміє працювати проактивно та орієнтуватися на максимальний результат. Кажуть: «Успішна команда має бути схожою на мурашник – мати чітку організацію та вміти розпізнавати своїх». «Свої» – це усі ті, хто має спільні цінності, принципи, чітке бачення мети. Керівників виробничого департаменту – від майстра до начальника цеху – можна порівняти з окремими фрагментами пазла, адже кожен має свій досвід і погляди. Але всі разом вони доповнюють зусилля одне одного і складають єдину команду, яка забезпечує постійний рух уперед. Досвід показує: багато з пропозицій стають досконалішими, коли їх обговорює широке коло людей. Добре, коли члени команди не бояться брати на себе відповідальність і здобувати новий досвід. Результативність і чесність, у тому числі і здатність відверто говорити про власні помилки – ось що необхідно для досягнення успіху.

Назад на головну