Фарида Ахмедова

Директор Представництва АТ «Фармак» у Республіці Узбекистан

Вер 25, 2020

Сьогодні в Узбекистані особлива увага приділяється вдосконаленню лікарських засобів і розвитку фармацевтичної промисловості

Сьогодні Узбекистан є великим науковим центром у Центральній Азії, що володіє розвиненою дослідницькою матеріальною базою, великим науковим фондом, кваліфікованими кадрами, чиї праці знайшли визнання в усьому світі. Науково-дослідний комплекс республіки налічує 362 установи академічного й галузевого профілю, у тому числі:

  1. 101 науково-дослідний інститут;
  2. 55 науково-дослідних підрозділів ВНЗ;
  3. 65 проектно-конструкторських організацій;
  4. 32 науково-виробничих об’єднання та експериментальних підприємства;
  5. 30 інформаційно-обчислювальних центрів.

Ядром наукового потенціалу є Академія наук Республіки Узбекистан – провідний науковий та експериментальний центр у регіоні з понад столітньою історією. В її структурі створені й успішно проводять дослідження такі унікальні наукові центри:

У стінах Академії наук Узбекистану за більш ніж 75-річний період діяльності склалися й успішно розвиваються авторитетні наукові школи за різними напрямами сучасної науки.

Щодо фармацевтичної галузі, то сьогодні особлива увага приділяється вдосконаленню лікарських засобів і розвитку фармацевтичної промисловості в цілому. Концепція її зростання у 2020–2024 роках спрямована на організацію стабільної діяльності фармацевтичної галузі для забезпечення високого рівня якості та ефективності фармакотерапії й профілактики захворювань населення, що сприяє збільшенню тривалості й підвищенню якості життя. Нині зі 162 діючих підприємств 90 виготовляють лікарські засоби, 61 – вироби медичного призначення й 11 – лікарські засоби та вироби для медичних установ. Понад 2500 найменувань ЛЗ і 199 виробів медичного призначення пройшли державну реєстрацію, що дає можливість використовувати їх у медичній практиці.

Оскільки флора нашої країни багата лікарськими рослинами, особлива увага приділяється виготовленню медикаментів із цілющих трав. Із 577 видів лікарських рослин 100 використовують у медицині. Майже 382 ЛЗ, зареєстрованих у Республіці Узбекистан, є рослинною сировиною. Загалом, майже 100 видів продукції від 19 фармацевтичних компаній експортуються на міжнародний фармацевтичний ринок, включаючи США, Францію, Німеччину та інші країни Європи і СНД.

Уряд нашої країни приділяє також особливу увагу подальшому вдосконаленню системи охорони здоров’я, стимулюванню праці медичних працівників, широкому впровадженню сучасних технологій і методів лікування. З метою здійснення якісних перетворень лише за останні роки у цій сфері було ухвалено понад 50 указів, постанов і розпоряджень Президента, більш як 70 постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів. Також організовано 6 нових науково-практичних медичних центрів, загальна кількість яких наразі становить 16. У результаті актуальних наукових досліджень у більш ніж двадцяти напрямах медицини розроблено понад 1000 лікувально-діагностичних стандартів. Одним з указів нашого Президента Шавката Мірзіяєва була затверджена Концепція розвитку системи охорони здоров’я та фармацевтичної галузі Республіки Узбекистан на 2019–2025 роки, яка передбачає вдосконалення нормативно-правової бази, впровадження державно-приватного партнерства у сфері, поетапне забезпечення загального охоплення громадян країни обов’язковим медичним страхуванням і т. ін. Як неодноразово зазначав наш Президент, головна мета всіх проведених реформ – поліпшення життя людей, важливе місце в якому займає якісна медицина.

У цілому, сукупність розпочатих урядом заходів передбачає реформування всієї системи науки й освіти з акцентом на таких принципах, як спадкоємність, доступність, відкритість і змагальність.

Назад на головну