Лип 22, 2008

Клінічні, патогенетичні та фармакоекономічні аспекти застосування тіоктової кислоти (Діаліпону) у терапії бронхіальної астми середньотяжкого і тяжкого перебігу

Епідеміологічні дослідження дозволили встановити, що поширеність бронхіальної астми (БА) у світі становить 5-7%, а в деяких регіонах досягає 15%. Крім того, БА — це захворювання, що завдає суспільству і хворому значних економічних збитків, погіршує якість життя пацієнтів. Терапія БА здійснюється відповідно до існуючих рекомендацій щодо ступеня тяжкості хвороби. Багатьма дослідженнями доведені порушення неспецифічної реактивності організму, імунні зсуви, розлади клітинного метаболізму, які не в повному обсязі відновлює лікування базисними засобами, у зв’язку з чим пошук методів, що підвищують ефективність терапії БА, залишається актуальним завданням пульмонології. Одним із напрямів лікування захворювання може бути застосування препаратів для корекції клітинного метаболізму.

Назад до Фармак у ЗМІ

Ще більше публікацій