Сер 28, 2007

Фармадипин экстренная помощь при гипертоническом кризе

Нині роль артеріальної гіпертензії (АГ) у розвитку атеросклерозу та системному ураженні периферичних артерій органів-мішеней (серця, мозку і нирок) загальновизнана. Що вищий рівень артеріального тиску (АТ), то більший ризик розвитку мозкового інсульту, ішемічної хвороби серця та раптової смерті. Спостерігається позитивна кореляція між значенням АТ і показником загальної смертності: з підвищенням систолічного АТ на 10 мм рт. ст. ризик розвитку серцево-судинних катастроф зростає на 10%. Антагоністи кальцію (АСа++) – препарати першого ряду в лікуванні АГ, і головне місце в цій фармакологічній групі належить похідним дигідропіридину. Хоча застосування АСа++ короткої дії донині є предметом наукових дискусій, за умови високої біодоступності використання препаратів цієї групи є обґрунтованим. На користь цього твердження свідчать результати клінічного дослідження застосування АСа++ короткої дії дигідропіридинового ряду ФАРМАДИПІНУ, проведеного під керівництвом Анастасії Галицької, старшого наукового співробітника Інституту кардіології ім. А. Д. Стражеска. М. Д. Стражеска АМН України.

Анастасія Галицька, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділу клінічної ревматології НДІ кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України

— Препарат ФАРМАДИПІН розроблений у нашому інституті професором А. П. Вікторовим, випускається у ВАТ “Фармак” і являє собою 2% розчин ніфедипіну для перорального застосування.

Питання про терапевтичну нішу для застосування розчину ніфедипіну обговорювали на рівні керівництва інституту, було розроблено протокол клінічного дослідження, згідно з яким пацієнтам призначали ФАРМАДИПІН у невисокій дозі – 5-7 крапель. Рівень АТ реєстрували на 5-й хвилині після прийому препарату, потім – кожні 10 хв упродовж 1-ї години та кожні півгодини – упродовж 2-ї та 3-ї години.

Як правило, проведення клінічних випробувань обмежується невеликою кількістю учасників – близько 30 пацієнтів у рамках одного клінічного підрозділу. У даному випадку для досягнення максимально об’єктивної оцінки протоколи випробувань були роздані практично в усі клінічні відділи інституту – хронічної ішемічної хвороби серця, захворювань міокарда і вад серця, симптоматичної АГ, есенціальної АГ, інфаркту міокарда і відновного лікування, а також у відділ аритмій. У дослідження також були включені пацієнти поліклініки інституту, в якій щодня веде прийом бригада кардіологів.

Якщо у хворого, який перебуває на стаціонарному лікуванні, або амбулаторного пацієнта розвивався гіпертонічний криз, йому призначали ФАРМАДИПІН і реєстрували АТ за зазначеною вище схемою (у стаціонарі пацієнт перебував під контролем лікуючого лікаря, у поліклініці – спостерігався протягом 3-4 год.).

Ефективність ФАРМАДИПІНУ щодо купірування гіпертонічного кризу доведена під час масштабних клінічних досліджень, у яких за протоколом було обстежено 226 хворих.

Порівняємо: для дисертаційної роботи потрібно проаналізувати 80-100 клінічних випадків, отже, достовірність результатів цього дослідження дуже висока. Після закінчення випробування було зібрано всі протоколи, зведено воєдино дані та здійснено їхній статистичний аналіз зі складанням кореляційних графіків і таблиць.

Потім для проведення дослідження за розширеним протоколом було сформовано групу з 45 пацієнтів, які отримували базову комплексну антигіпертензивну терапію. У разі гіпертонічного кризу здійснювали добове холтерівське моніторування АТ та ЕКГ, проводили загальний аналіз крові та сечі, ЕКГ- та ехоКГ-дослідження до та після (через 3 доби) прийому ФАРМАДИПІНУ. Після статистичної обробки даних час настання і тривалість гіпотензивного ефекту препарату достовірно збіглися з результатами попереднього випробування і було доведено, що прийом ФАРМАДИПІНУ не впливає на біохімічні та загальноклінічні параметри.

Статистично достовірний антигіпертензивний ефект розвивається на 8-10-й хвилині після прийому ФАРМАДИПІНУ, максимальний – на 30-40-й хвилині і зберігається протягом 3-4 год.

Препарат не можна призначати планово. Ми виходили і виходимо з того, що АСа++ короткої дії слід застосовувати разово і тільки за показаннями (як нітрогліцерин при нападі стенокардії). Купірувавши криз, негайно слід призначити планову терапію із застосуванням інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту, АСа++ пролонгованої дії, тіазидних діуретиків, блокаторів b-адренорецепторів тощо.

Якщо не “зафіксувати в часі” швидку, але короткочасну гіпотензивну дію ФАРМАДИПІНУ, не буде досягнуто стійкого ефекту, криз може розвинутися повторно і стан хворого погіршиться. Слід пам’ятати, що різкі перепади рівня АТ – особливо у хворих старшого віку і з поєднаною патологією – суттєво підвищують ризик розвитку кардіоваскулярних катастроф.

На підставі результатів дослідження було внесено зміни в інструкцію для застосування ФАРМАДИПІНУ: у вихідній анотації було зазначено початкову дозу застосування – 20 крапель, але при використанні такої схеми може виникнути колапс (особливо часто в осіб літнього та старечого віку); тепер встановлено, що оптимальна доза препарату – 5-7 крапель, а для пацієнтів літнього віку достатньо 3-5 крапель.

АСа++ короткої дії ФАРМАДИПІН можна застосовувати не тільки в кардіологічних стаціонарах, а й у поліклініках і в підібраній індивідуальній дозі – в домашніх умовах.

У клінічних рекомендаціях щодо застосування ФАРМАДИПІНУ підкреслюється, що цим препаратом необхідно забезпечити службу “Швидкої медичної допомоги”. ФАРМАДИПІН має цілу низку переваг, завдяки яким є неперевершеним для ургентного купірування підвищеного АТ: швидка антигіпертензивна дія (5-10 хв), простота й точність дозування (1 крапля розчину містить 1 мг ніфедипіну), зручність застосування (кілька крапель перорально в невеликій кількості води або, що ще краще, сублінгвально на шматочку цукру), економічна доступність (1 флакон по 25 мл – приблизно 3,5 грн.).

І головна конкурентна перевага ФАРМАДИПІНУ – іншої рідкої лікарської форми ніфедипіну (ні вітчизняного, ні зарубіжного виробництва) для ургентного купірування гіпертонічного кризу на українському фармринку не існує.

Підготовлені на підставі зазначених переваг препарату клінічні рекомендації були включені до навчальної програми кардіологічних шкіл, які щокварталу проводяться інститутом в одному з обласних центрів України. Під час їх проведення кардіологам рекомендували використовувати в клінічній практиці ефективний гіпотензивний (і перспективний у плані вивчення антиангінальної дії) АСа++ швидкої дії – препарат ФАРМАДИПІН вітчизняного виробника ВАТ “Фармак”.

Фото Е. Кривши

Назад до Фармак у ЗМІ

Ще більше публікацій