Січ 22, 2021

Фармак завершив вивчення механізму антивірусної дії енісаміуму йодиду (Амізон) проти SARS-CoV-2 та одержав проміжні результати фази 3 клінічних досліджень у лікуванні пацієнтів з COVID-19 середньої важкості

Станом на середину січня 2021 року здійснено проміжний аналіз багатоцентрового, подвійного-сліпого, рандомізованого, плацебо-контрольованого дослідження ефективності та безпеки препарату АМІЗОН® МАКС виробництва АТ «Фармак» у терапії пацієнтів з COVID-19 середнього ступеню важкості. Тестування препарату проводилося у комбінації зі стандартним лікуванням хворих на коронавірус. Наразі випробування триває та здійснюється додатковий набір пацієнтів.

Головним дослідником виступила доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська, а особою,  відповідальною за вірусологічний аналіз – Алла Міроненко, доктор медичних наук, професор.

Доктор Лутц Мюллер, німецький регуляторний консультант, залучений до клінічних досліджень Амізону в Україні, зазначає у своєму відкритому листі стосовно клінічних випробувань наступне:

«Дослідження було заплановано та проведено відповідно до вимог ICH – Міжнародної комісії з питань гармонізації технічних вимог до реєстрації фармацевтичних продуктів, призначених для застосування людиною, визначених ICH E6 (R2) “Належна клінічна практика”. Схвалення дослідження компетентними комісіями з етики та схвалення місцевих контролюючих органів було отримано до початку клінічного дослідження.

Дизайн дослідження відповідає сучасним міжнародним вимогам до ключових аспектів фази 3 клінічних випробувань.

Проміжний аналіз клінічного дослідження був проведений незалежним комітетом з моніторингу даних, щоб воно залишалося сліпим для організаторів, відповідно до вимог GCP, визначених керівництвом ICH E9 щодо статистичних принципів у клінічних випробуваннях.

Наша компанія консультувала спонсора випробувань щодо проектування дослідження, міжнародних вимог до регулювання клінічних досліджень та керівних принципів ICH E6 (R2). Ще одна добре відома німецька дослідницька організація відповідала за статистичне планування, розробку та ведення протоколів, а також за управління даними».

Первинною кінцевою точкою вибрано час від дня рандомізації до покращення стану пацієнта принаймні на два пункти згідно шкали важкості (модифікована Шкала ВООЗ) у днях:

  1. Смерть;
  2. Госпіталізований, інвазивна механічна вентиляція легень або екстракорпоральна мембранна оксигенація (ECMO);
  3. Госпіталізований, неінвазивна механічна вентиляція легень або використання кисню з високою швидкістю потоку
  4. Госпіталізований, потреба у неінвазійній кисневій підтримці
  5. Госпіталізований, без потреби у додатковому кисні – потребує поточну медичну допомогу (пов’язану з COVID-19 або ін.);
  6. Госпіталізований, без потреби у додатковому кисні – не потребує поточної медичної допомоги;
  7. Не госпіталізований, обмеження у фізичній активності або / чи потребує додатковий кисень вдома
  8. Не госпіталізований, обмежень у фізичній активності нема.

Основні положення протоколу даного клінічного дослідження оприлюднено на сайті Search of: enisamium | Covid19 – List Results – ClinicalTrials.gov .

Проміжні результати аналізу фази 3 клінічних досліджень Амізону (енісаміуму йодид) продемонстрували його ефективність у пацієнтів, що потребували неінвазивної кисневої підтримки для покращення сатурації крові киснем (4 клас Шкали важкості захворювання), прискорюючи настання істотного покращення їхнього стану на два класи Шкали (6 клас) пересічно на 2,8 днів (медіана – 2 дні); відмінності між групою Y (11,1 дня, n=38) та X (13,9 днів, n=39) у пацієнтів 4 класу Шкали виявилися статистично достовірними (p=0.0259).

У пацієнтів з легшим перебігом COVID-19 (5 клас Шкали), у яких показник сатурації крові киснем не виходить за рамки нормальних величин, вірогідних відмінностей між групами Х (n=146) та Y (n=150) не виявлено, що може бути пов’язано з меншим вірусним навантаження у суб’єктів дослідження з такими у пацієнтів з важчим перебігом захворювання (4 клас).

У зв’язку з цим одержано дозвіл регуляторного органу на продовження клінічних досліджень Амізону за участю пацієнтів, стан яких відповідає критеріям 4 класу Шкали важкості захворювання.

В 1 кварталі 2020 року проведено антивірусні дослідження енісаміуму йодиду, – активної речовини Амізону, у  Франкфуртському Інституту медичної вірусології Університету Гете (ФРН). Встановлено, що енісаміум виявляє антивірусну дію щодо коронавірусу SARS-CoV-2.

Науковцями Оксфордського та Кембриджського університетів (Велика Британія) відкрито механізм дії енісаміуму: антивірусний ефект здійснюється за рахунок прямої інгібіторної дії його активного метаболіту VR17-04 на вірусну РНК-залежну РНК-полімеразу коронавірусу SARS-CoV-2. При цьому активний метаболіт енісаміуму взаємодіє з активним центром вірусної РНК-залежної РНК-полімерази.

На підставі наведених вище результатів, прямий інгібітор РНК-залежної РНК-полімерази SARS-CoV-2 Амізон був допущений до фази 3 клінічних досліджень для оцінки його безпечності та ефективності у лікуванні пацієнтів з COVID-19, ступінь важкості перебігу якого відповідає 4 класу Шкали важкості захворювання, у комбінації з базовою терапією (див. вище); ці дослідження були розпочаті у 2 кварталі і продовжені у 4 кварталі минулого року. На разі це клінічне випробування триває.

Результати дослідження механізму дії та проміжних результатів фази 3 клінічних досліджень включено в статтю ‘Enisamium is an inhibitor of the 1 SARS-CoV-2 RNA polymerase and shows improvement of recovery in COVID-19 patients in an interim analysis of a clinical trial’ (автори: O. Holubovska, D. Bojkova, S. Elli, M. Bechtel, D. Boltz, M. Muzzio, X. Peng, F. Sala, C. Cosentino, A. Mironenko, J. Milde, Y. Lebed, H. Stammer, A. Goy, M. Guerrini, L. Mueller, J. Cinatl, V. Margitich, Aartjan J.W. te  Velthuis), пре-принт якої можна знайти на сайті https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.05.21249237v1

Про Амізон

Сполуку розроблено науковцями ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» і впроваджено на виробничих потужностях АТ «Фармак». У 1997 р. Амізон® зареєстровано в Україні як ненаркотичний анальгетик.

У 2005 р. членом-корреспондентом НАН і НАМН України, РАМН, професором, доктором медичних наук, А.Ф. Фроловим в експериментах in vitro (в лабораторних умовах) вперше продемонстровано противірусну дію енісаміуму проти вірусу грипу.

У 2008 р. АТ «Фармак» розпочав глобальний неклінічний і клінічний розвиток енісаміуму йодиду як антивірусного препарату проти грипу.

Неклінічна програма, яка включала повний комплекс фармакологічних, фармакокінетичних і токсикологічних досліджень, виконана у відомих науково-дослідних інститутах та лабораторіях Німеччини, Великої Британії, Чехії, Нідерландів, Швейцарії, Угорщини та США, який триває до сьогоднішнього дня.

На сьогодні встановлено, що енісаміум виявляє противірусну дію широкого спектру дії: проти віруcу грипу типів A (H1N1, H3N2, включаючи високопатогенні штами H5N1 і H7N9), і B; пандемічного бета-коронавірусу SARSCoV-2; сезонного альфа-коронавірусу NL63; респіраторно-синцитіального вірусу.

Фазу 1 клінічних досліджень Амізону виконано у ФРН та Австрії; фазу 3 – в Росії (НДІ грипу ім. Смородінцева, м. Санкт-Петербург) у пацієнтів з грипом та ГРВІ (2010).

Станом на сьогоднішній день Амізон зареєстровано в 11 країнах Східної Європи та Азії.

Про Фармак

Фармак є міжнародною фармацевтичною компанією зі штаб-квартирою у Києві. Виробничі потужності компанії знаходяться в Україні та Польщі. Спонсором неклінічних досліджень Амізону виступив Farmak International Holding GmbH (Відень, Австрія), а фази 3 клінічних досліджень – АТ «Фармак» (Київ). Основний бізнес Фармака – розробка, виробництво та маркетинг якісних біоеквівалентних генериків, виробництво яких здійснюється відповідно до GMP (належної виробничої практики).

Назад до новин

Ще більше новин